Tijdelijke verkeershinder n.a.v. werken in de Hogeweg te Menen - invoer van alternerend verkeer

Gepubliceerd op Maandag 21 september 2020
21 september 202031 oktober 2020

Van 21 september tot 31 oktober starten er werken in de Hogeweg te Menen. Deze werken brengen enige verkeershinder met zich mee.

Locatie van de werken:

De werken worden uitgevoerd in de Hogeweg te Menen.

Aard van de werken:

Er worden rioleringswerken uitgevoerd.

Wegomlegging/verkeershinder:

Er wordt alternerend verkeer (met verkeerslichten) ingevoerd in de Hogeweg,
ter hoogte van de werfzone. Er wordt een parkeerverbod (langs de pare kant) ingevoerd ter hoogte van de werken.

Contactgegevens verantwoordelijke uitvoerder:

Growebo - 056/350.783

Hogeweg