Tijdelijke verkeershinder n.a.v. nutswerken in de Waalvest te Menen

Gepubliceerd op zondag 28 februari 2021

Binnenkort starten er nutswerken in de Waalvest en omgeving. Deze werken kaderen in de voorbereiding van de Leiewerken: De Watergroep verplaatst een toevoerleiding om de realisatie van de nieuwe Leieboorden mogelijk te maken.

Algemeen

Periode van de werken:

Van 16 februari 2021 tot en met 30 april 2021 (alle data worden puur indicatief medegedeeld: onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, corona-maatregelen, rendementsbehoud, etc.)

Locatie van de werken:

Langsheen Waalvest: Rijselstraat / Waalvest / Sportcomplex Vauban / Noordkaai / Grondwetstraat

Aard van de werken:

Het uitvoeren van nutswerken - plaatsen van nutsleidingen.

Concreet

Deze werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden met elk hun specifieke inrichting

Fase 1:

 • Periode:
  Van 16/02/21 tot en met 30/04/21
 • Locatie:
  Noordkaai – Sportcomplex Vauban (parking t.h.v. natuurgebied De Poel)

Verkeershinder:
Minimale impact op het verkeer:
De wandelweg langsheen de Poel tussen de Waalvest en de Noordkaai blijft t.e.m. fase 8 afgesloten voor alle gebruikers (zowel voetgangers of mountainbikers).

Fase 2:

 • Periode:
  Werd reeds uitgevoerd
 • Locatie:
  Sportcomplex Vauban – Arsenaalstraat.

Verkeershinder:

Voor ieders veiligheid wordt dit stuk afgesloten voor alle doorgaand verkeer.
Buiten de werkuren is er plaatselijk verkeer mogelijk om tot bij de woningen komen.
Het sportterrein blijft eveneens bereikbaar via de parking CC De Steiger.         

Fase 3:

 • Periode:
  Van 08/03/21 t.e.m. 12/03/21.
 • Locatie:
  Arsenaalstraat – rotonde Waalvest.

Verkeershinder:

Bij aanvang Fase 3 wordt Fase 2 terug opengesteld voor plaatselijk gebruik.
Echter wordt nu het stuk vanaf de Arsenaalstraat tot aan rotonde Waalvest voor ieders veiligheid afgesloten voor alle doorgaand verkeer.
T.h.v. de parking in het noordelijk deel (t.h.v. Waalvest 82 – 104) wordt 2-richtingsverkeer ingevoerd.

Fase 4:

 • Periode:
  Van 15/03/21 t.e.m. 24/03/21.
 • Locatie:
  Rotonde Waalvest.

Verkeershinder:

Nu wordt de verbinding met rotonde Waalvest t.h.v. de Fabiolalaan onderbroken.

Wegomleggingen:
Alle verkeer vanaf de rotonde Kortrijkstraat wordt omgeleid via de Kortrijkstraat / Rijselstraat.

Het verkeer vanaf de rotonde Waalvest wordt omgeleid via de Rijselstraat / Hoornwerk / Moeskroenstraat / N32 / Kortrijkstraat.

Fase 5:

 • Periode:
  Van 25/03/21 t.e.m. 02/04/21.
 • Locatie:
  Rotonde Waalvest – Rijselstraat.

Verkeershinder:
Nu wordt de rotonde Waalvest volledig onderbroken voor alle verkeer en de Fabiolalaan in één richting onderbroken.
Alle verkeer vanaf de rotonde Kortrijkstraat wordt blijvend omgeleid via Kortrijkstraat / Rijselstraat.
Het verkeer vanaf de rotonde Waalvest kan nu terug de Fabiolalaan inrijden.
Er wordt geen verkeer toegestaan komende van de Fabiolalaan richting rotonde Waalvest.

Fase 6:

 • Periode:
  Van 30/03/21 t.e.m. 02/04/21 (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, corona-maatregelen, rendementsbehoud, etc.)
 • Locatie:
  In de Rijselstraat, tussen de Kerkomtrek en de rotonde Waalvest.

Verkeershinder:
Bij aanvang Fase 6 wordt de rotonde Waalvest terug opengesteld voor het doorgaand verkeer.       
De omleiding t.h.v. rotonde Kortrijkstraat valt weg.
Echter wordt nu de Rijselstraat, vanaf de Kerkomtrek tot aan rotonde Waalvest voor ieders veiligheid afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Het verkeer wordt nu omgeleid via de Kerkomtrek / St. Jansmolenstraat / Fabiolalaan / Waalvest

Fase 7:

 • Locatie:
  Van Noordkaai tot Grondwetstraat - onderboring Leie.

Verkeershinder:
Minimale impact verkeer.

Fase 8:

 • Periode:
  De precieze aanvang van deze werken worden nog afzonderlijk aangekondigd.
 • Locatie:
  Grondwetstraat - Kongresstraat

Verkeershinder:
Conventionele nutswerken met mobiele werf.
Het stuk Grondwetstraat vanaf de Kongresstraat wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer.
Na de werkuren is plaatselijk verkeer mogelijk om tot bij de woningen te komen.

Nadien volgen nog een groot aantal overkoppelingen om de nieuwe leidingen in gebruik te nemen.

Afvalophaling tijdens de werken: 

De afvalzakken mogen worden geplaatst op de daarvoor voorziene ophaalpunten aan de uiteinden van de werfzone.

Contactgegevens uitvoerder:
Vereecke nv - 056/237.237 - info@vereecke-nv.be

Contactgegevens opdrachtgever:
De Watergroep - 02/238.96.99

Contactgegevens Stad Menen:
Secretariaat grondgebiedszaken - 056/529.400 - grondgebiedszaken@menen.be