Terugblik infomoment Leiewerken 18 november 2019

Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2019
foto volle zaal Infomoment Leiewerken 18/11/2019

De Vlaamse Waterweg nv beheert en ontwikkelt onze waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Binnen die missie is het project om de waterwegen tussen de Seine en de Schelde tot volwaardig alternatief voor wegtransport (1 vrachtschip vervangt 220 vrachtwagens!) aan te passen een grote uitdaging. De Leiewerken in Menen zijn hier een onderdeel van.

De ingrijpende Leiewerken die in Menen noodzakelijk zijn – namelijk, de rechttrekking van de Leie en de bouw van een nieuwe brug en een fietsers- en voetgangersbrug – bieden de Stad Menen ook unieke kansen op het vlak van stadsvernieuwing en beleving aan het water. De voorbereidingen van dit grote project lopen al een tijdje. Op maandag 18 november 2019 vond opnieuw een infomoment plaats om onze inwoners over een stand van zaken te informeren.

De sloop voorafgaand aan de infrastructuurwerken stond hierbij centraal. Deze zal in 2 fasen gebeuren. Woningen worden gegroepeerd gesloopt: dat levert de buurt de minste hinder op én geeft een propere aanblik, gezien zo grotere zones vrij komen. Vooraf worden nutsvoorzieningen en gevaarlijke stoffen (bv. asbest) verwijderd. Er wordt gestart aan de zuidelijke zijde in de Oostkaai. De vrijgekomen terreinen zullen worden ingezaaid. De 1ste sloopfase zal zo’n 6 maanden duren en start ergens in de zomer 2020.

Minder hinder

Tijdens de sloop zal de hinder voor de buurt en voor bezoekers zo beperkt mogelijk gehouden worden. Er gaat aandacht naar een vlotte en veilige doorstroom van het (fiets)verkeer, naar netheid van de wegen en voetpaden én het beperken van geluid en stof.

Tijdelijke invulling gronden

Tijdens de infomarkt van 19 juni konden aanwezigen al een eerste keer mee brainstormen over de tijdelijke invulling van de gronden, die na de sloopwerken enkele maanden beschikbaar zullen zijn. Op het infomoment van 18 november werd alles op een rijtje gezet. Het enthousiasme was groot bij ideeën voor allerhande pop-up initiatieven zoals een bar, foodtrucks, petanque, picknickplek, fietsatelier… Ook een plukweide, groene ontmoetingsplek, volkstuintjes, mini-kinderboerderij, speelnatuur en dergelijke vielen in de smaak. Insteken met een minimale impact, die snel realiseerbaar zijn, kwamen toen ook naar boven zoals een hondenweide, een MTB/BMX-parcours of een oefenterrein verkeersveiligheid voor scholen. Het is de bedoeling dat de Vlaamse Waterweg nv samen met de Stad Menen én met de buurt en/of andere enthousiaste inwoners deze tijdelijke invulling verder uitwerkt. Binnenkort meer info hierover.

Openbaar onderzoek sloopvergunning

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de sloopvergunning, die 30 dagen duurt (15/11 - 14/12). De vergunning is te raadplegen via www.menen.be en kan in het Stadhuis worden ingekeken. Opmerkingen kun je formuleren via www.omgevingsloket.be of info@menen.be of per post aan de dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen bezorgen.

Bekijk hier de presentaties van het infomoment op maandag 18 november 2019:

Meer over de Leiewerken Menen: www.seineschelde.be/locatie/menen

Zie ook

Leiewerken in Menen: dit zijn de nieuwe bruggen
Menen maakt zich op voor een metamorfose! De Vlaamse Waterweg nv werkte, samen met stad Menen, achter de schermen hard verder aan de voorbereiding van de Leiewerken in het centrum. De voorontwerpen van de nieuwe brug in de Rijselstraat en de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat zijn klaar! De ontwerpen werden op 19 juni onder grote belangstelling, voorgesteld op een infomarkt in CC De Steiger.