Terugblik bewonersmoment verkeersveiligheid Wahisstraat

Wahisstraat

Omdat de stad Menen meerdere meldingen kreeg van bewoners van de Wahisstraat over de algemene verkeersveiligheid, het moeilijk kruisen of zelfs voetpadrijden bij het kruisen en soms hoge snelheid in de straat, werd een plan uitgewerkt waarbij een aanpassing aan het parkeren wordt voorgesteld. Hierdoor wordt ook de snelheid verlaagd in de Wahisstraat. Het halfmaandelijks beurtelings parkeren wordt in dit plan vervangen door geschrankte parkeervakken. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden aan het invoeren van een vertragend effect. Wel komt hierbij naar voor dat een aantal parkeerplaatsen minder kan voorzien worden dan dat er in de huidige situatie aanwezig zijn.

Op vrijdag 15 maart 2019 vond hierover in het Ambassador Hotel een bewonersvergadering en infomoment plaats, waarbij de bewoners op het voorliggende plan opmerkingen, bemerkingen en aanpassingen konden formuleren. Omdat niet alle bewoners op dit moment aanwezig konden zijn, wordt via deze weg nog aan de andere bewoners de mogelijkheid gegeven om hun opmerkingen hierover mee te geven.

Het plan waarvan sprake kun je hier bekijken. (klik hier)

Aan de hand van deze opmerkingen zal het plan nog bijgewerkt worden. Opmerkingen kun je bezorgen via onderstaande contactinfo.