TED-Talk ‘Zonnepanelen op onze stadsgebouwen’

Gepubliceerd op woensdag 07 oktober 2020

Op 14 maart 2019 ontving het stadsbestuur van Menen meerdere jongeren en klassen uit de stad met hun oproep om actie te willen nemen voor een beter klimaat en milieu. Onze jongeren zijn zich heel bewust van de noodzaak tot handelen en brachten toen verschillende voorstellen omtrent hernieuwbare energie, mobiliteit, afvalbeleid, voeding en meer groen naar voren.

Schepen Patrick Roose: “Als schepen bevoegd voor Klimaat kon ik snel alle collega’s overtuigen dat we als stadsbestuur veel aandacht zouden schenken aan de stem en de voorstellen van die jongeren. We hebben dat gedaan. We hebben zelfs een aantal van hun verwachtingen en voorstellen opgenomen in het beleidsplan Samen Menen Maken 2020-2025.”

Eén voorstel met stip was om de daken van onder meer onze gemeentelijke scholen van zonnepanelen te voorzien. “Dit dossier werd getrokken door collega-schepen Renaat Vandenbulcke bevoegd voor Patrimonium. Vandaag maken we deze realisatie op gemeenteschool Barthel publiekelijk. We doen dat niet met een weinig originele en sprekende foto van enkele politici rond de zonnepanelen op een dak, maar voluit vanuit onze visie om een voorbeeldfunctie te geven. Hoe konden we dit beter doen dan onze partner in de realisatie zo meteen, na de speeltijd, een TED-Talk over hernieuwbare energie en zonnepanelen te laten geven, precies aan die jongeren die samen met ons overtuigd zijn over de noodzaak om nog meer te investeren in hernieuwbare energie in onze maatschappij. Zo gaan sensibilisatie, educatie en klimaat hand in hand”, zegt schepen Roose. 

Burgers leggen zonnepanelen op openbare daken Stad Menen

De Stad Menen besliste om in te stappen in de overheidsopdracht van Leiedal voor het financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van PV-panelen (PV = PhotoVoltaïsche of zonnepanelen) gedurende een periode van 20 jaar. De opdracht richt zich specifiek op gebouwen in eigendom van lokale besturen, Intercommunale Leiedal treedt op als aankoopcentrale.

De lokale besturen willen hun eigen gebouwen maximaal voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen om enerzijds zelf in te staan voor de energieopwekking voor de gebouwen, en anderzijds om de CO2-uitstoot van het patrimonium naar beneden te halen. De overheidsopdracht bepaalde dat de inschrijver de financiële middelen voor de investering zou ophalen bij de burger via rechtstreekse burgerparticipatie. Zo ontstond het project Zonkracht, dat de lokale besturen moet helpen om de centrale doelstelling van het Burgemeestersconvenant 2030 (een daling van de CO2-uitstoot met 40%) effectief te realiseren. De lokale besturen werken op die manier ook mee aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, meer bepaald SDG 7 “Betaalbare en Duurzame Energie”, SDG 13 “Klimaatactie” en SDG 17 “Partnerschap om doelstellingen te bereiken”.

In Menen werd voor maar liefst 32 gebouwen werd de mogelijkheid onderzocht om zonnepanelen te leggen. Beschikbare dakoppervlakte, energieverbruik, stabiliteit en ligging van de daken waren hierin bepalend. Voor 8 daken werden detailstudies gemaakt en offerteaanvragen bij leveranciers.

Ondertussen liggen de zonnepanelen er op het Woonzorgcentrum Andante en de Gemeentelijke Basisschool Barthel. Woonzorgcentrum Ceres, Gemeenteschool De Wonderwijzer, de Technische Dienst en Bezinningscentrum Dadizelestraat volgen.

“In totaal betreft het 1.040 zonnepanelen met een totaalinvestering van 230.000 euro. Bij de Gemeentelijke Basisschool Barthel werden 240 zonnepanelen geplaatst, 75 kWp vermogen goed voor een verbruik van 19 gezinnen. De school bespaart hierbij op jaarbasis 5.000 euro. Bij Woonzorgcentrum Andante werden 445 zonnepanelen geplaatst. Hier bedraagt de besparing 9.000 euro per jaar. Met de stad Menen besparen we zo in totaal 20.500 euro aan energiekosten per jaar. De investering zorgt voor een reductie van 102 ton CO2. Dertig gezinnen uit Menen hebben al mee geïnvesteerd voor een bedrag van 41.750 euro. Het spreekt voor zich dat we met de stad zullen blijven inzetten op dergelijke initiatieven”, weet schepen voor Patrimonium Renaat Vandenbulcke.

Vlaskracht cvba en Beauvent cvba staan samen in voor het financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van de fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van openbare gebouwen (incl. totaalwaarborg en onderhoud) voor een looptijd van 20 jaar. Na die 20 jaar wordt de installatie eigendom van de gemeente.

Een burgercoöperatie

Dankzij een burgercoöperatie voor energie kunnen burgers lokaal investeren in (onder andere) zonnepanelen en windmolens. Als aandeelhouder kan je een dividend ontvangen en krijg je zeggenschap over de werking van de coöperatie. Inwoners kunnen zo mee investeren in lokaal geproduceerde hernieuwbare energie die hen ook nog eens een dividend kan opleveren. "Samen werken aan duurzame energie" wordt met deze mooie samenwerking tussen lokale besturen en burgers een feit.

Over Vlaskracht

Met VLASKRACHT werken we samen aan duurzame energie in de Leieregio!  Burgers investeren lokaal mee in zonnepanelen en windmolens en worden hier mede-eigenaar van. Als aandeelhouder van de coöperatie krijgt de burger dividend en zeggenschap. De winst van de coöperatie verdwijnt niet naar het buitenland, maar vloeit terug naar alle aandeelhouders. De burger heeft een stem in de algemene vergadering om mee de koers te bepalen. VLASKRACHT wil duurzame technologie inzetten om lokaal energie te produceren, om zowel zelfredzaam te zijn als om de baten van de investeringen in eigen handen te houden. 

VLASKRACHT is als burgercoöperatie aangesloten bij REScoop (de overkoepelende federatie van energiecoöperaties in Vlaanderen) en handelt volledig volgens de internationaal erkende coöperatieve ICA-principes. We werken volgens hoge sociale en ecologische normen en zijn volledig transparant tegenover onze coöperanten. We dragen waarden als vrijwillige inzet, democratie, participatie, onafhankelijkheid, informatie, samenwerking en aandacht voor de gemeenschap hoog in het vaandel.

Over Beauvent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen om mee te investeren in energie-efficiëntie en de productie van groene energie uit zon, wind en biomassa. Zo ontstaat een financiële basis en maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waaraan iedereen als evenwaardige vennoot kan deelnemen.

1. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

BeauVent verzamelt fondsen om te investeren in windenergie, zonnepanelen, biomassa en energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppelingen en warmtenetten. Zo bieden we weerwerk aan de toenemende aantasting van het milieu.

2. Samen voor hernieuwbare energie: de kracht van coöperatief ondernemen

BeauVent past het coöperatieve principe toe om voor hernieuwbare energie een maatschappelijk draagvlak te creëren waar zoveel mogelijk mensen aan deelnemen en inspraak in hebben. De coöperatie verenigt momenteel meer dan 4000 evenwaardige vennoten die meebouwen aan lokale, duurzame energieprojecten en meegenieten van de opbrengst ervan.

3. Samen voor minder energieverbruik

Investeren is sterk, maar minder verbruiken is nog straffer om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. BeauVent wil de vennoten ertoe aanzetten om minder energie te verbruiken en maakt fondsen vrij voor sensibilisering en educatieve projecten rond energiethema’s.

 

Zonkracht