Team 8930: nieuw bestuur stelt zich voor

De gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 zorgden voor een nieuwe politieke wind in Menen, Lauwe en Rekkem. Eddy Lust (open vld) wordt de nieuwe burgemeester van de stad. Open vld vormt samen met sp.a en N-VA de nieuwe meerderheid en zal dat onder een nieuwe, overkoepelende naam doen: ‘Team 8930’. De nieuwe bestuursploeg wil zo de individuele partij-ideeën overstijgen en tegemoetkomen aan de noden van alle Menenaars, Lauwenaars en Rekkemnaars.

Nette straten, veiligheid, mobiliteit

Team 8930 focust heel bewust op de inhoud en richt zijn pijlen onder andere op veiligheid, nette straten, armoedebestrijding, mobiliteit, het wegwerken van leegstand, woonkwaliteit, het bevorderen van het ondernemerschap, integratie, cultuur, jeugd, de Leiewerken… kortom betrokkenheid van en met iedereen. De mandatarissen van Team 8930 zullen hier vanaf januari 2019 fors op inzetten.

1 hecht team voor alle inwoners

Het college van burgemeester en schepenen zal de volgende 6 jaar bestaan uit de burgemeester, 6 schepenen en 1 voorzitter van het bijzonder comité. Dat is dus één schepen minder in vergelijking met de vorige legislatuur.

De bevoegdheden zijn als volgt verdeeld:

  • Eddy Lust (open vld) wordt burgemeester waarbij hij de bevoegdheden van veiligheid, communicatie en externe betrekkingen aanvult met jeugd.
  • Renaat Vandenbulcke (N-VA), 1ste schepen wordt schepen van Huisvesting en zal hierbij woonbeleid- en preventie, woon- en thuiszorg, AGB en patrimonium voor zich nemen.
  • Patrick Roose (sp.a), 2de schepen, zal in de rol van schepen van Publieke Ruimte instaan voor de netheid van de stad, openbare werken, mobiliteit, groenonderhoud, begraafplaatsen, klimaat, het beheer van een centraal meldpunt en ICT.
  • Mieke Syssauw (open vld), 3de schepen, zet deels haar huidige taken verder en breidt deze uit tot schepen van Omgeving & Financiën waarbij ze vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken en financiën zal beheren.
  • Herman Ponnet (sp.a), neemt de nieuwe rol van schepen van Participatie op zich en zal burgerlijke stand, sport, senioren, ontwikkelingssamenwerking en evenementen op zich nemen.
  • Kasper Vandecasteele (sp.a) neemt na 3 jaar de positie van Herman Ponnet over en krijgt de bevoegdheid van jeugd erbij waarbij de Burgemeester dan op zijn beurt burgerlijke stand voor zijn rekening zal nemen.
  • Griet Vanryckegem (N-VA), huidig schepen van Cultuur zet haar functie verder op cultuur, (kunst)onderwijs, bibliotheek en krijgt ook erfgoed en kerkfabrieken.
  • Virginie Breye (N-VA) wordt schepen van Ondernemen en neemt daarnaast toerisme en dierenwelzijn onder haar vleugels.
  • Angelique Declercq (sp.a) wordt als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst, toegevoegd schepen van Sociaal Beleid en is verantwoordelijk voor armoedebestrijding, personeel, welzijn, flankerend onderwijsbeleid, sociale economie, inburgering en gelijke kansen.

Tom Vlaeminck (open vld) zal de gemeenteraad en OCMW-raad voorzitten.

Team8930
(vlnr) Griet Vanryckegem, Kasper Vandecasteele (vervangt na 3 jaar Herman Ponnet), Mieke Syssauw, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Eddy Lust, Angelique Declercq, Tom Vlaeminck (voorzitter Gemeente- en OCMW-raad), Herman Ponnet en Virginie Breye.