Strijd voor propere en verkeersveiligere stad loont

Gepubliceerd op Vrijdag 28 juli 2023

 De stad Menen blijft haar strijd tegen sluikstorters versterken, en met succes. Schepen van publieke ruimte en netheid, Patrick Roose, is tevreden over de stijgende netheidsbarometer, die in 2022 voor het eerst op 85,2% lag. Hij stelt ook een groeiend aantal GAS-boetes voor sluikstorten vast. In 2022 heeft de stad Menen opvallend streng opgetreden tegen sluikstorten én tegen verkeersonveilige situaties veroorzaakt door foutief parkeren of het ongeoorloofd innemen van publieke ruimte.

"Met een verhoogde pakkans en een gemiddelde GAS-boete van 100 euro is het nu financieel niet langer interessant om in onze stad te sluikstorten," aldus schepen Roose. “Als je gedurende een jaar elke week een grote restafvalzak buiten zet (jaarkost van 93,60 euro), ben je in Menen dus goedkoper af dan dat je het risico loopt om gepakt te worden voor sluikstorten. En toch lieten in 2022 maar liefst 170 sluikstorters zich betrappen, een stijging van 63% ten opzichte van 2021.”

Sluikstorters moeten eruit

Een nette stad: dat beleidsdoel staat al pal sinds de start van deze bestuursperiode in 2019. Schepen Roose: "De netheidsbarometer lag in 2018 met 76,8% zelfs onder het Vlaamse gemiddelde. Sinds 2019 zaten we niet stil om de netheid in onze stad te verbeteren. Met een extra veegmachine en de hulp van meer dan 200 vrijwilligers trekken onze Groene Ridders dagelijks ten strijde tegen vervuiling. We kunnen hen nooit genoeg bedanken voor hun inzet. Samen met MIROM-Menen zorgden we ervoor dat alle inwoners, tussen de wekelijkse ophaalmomenten door, hun restafvalzak gratis op het containerpark kunnen afgeven. We lanceerden ook de goedkope GFT-container voor organisch huishoudelijk afval. Op die manier pakten we het meest voorkomende excuus van sluikstorters aan: namelijk dat ze hun afval niet in hun woning konden bewaren."

De stad Menen vernieuwde daarnaast ook de openbare straatafvalbakken: grotere vuilnisbakken met kleinere openingen moeten huishoudelijk afval weren. Sommige bakken werden dan weer vervangen door hondenpoeppalen. “Onlangs versterkte een jobstudent ons Groene Ridders-team om deze zomer elke zaterdag de vuilnisbakken in het stadscentrum op te ruimen en ervoor te zorgen dat de omgeving weer schoon is. Een aantal vuilnisbakken wordt hierdoor tot wel driemaal per week geledigd, ook al beweren sommige berichten op sociale media anders”, knipoogt schepen Roose.

De stad Menen introduceerde ook camerabewaking op locaties waar sluikstorten vaker voorkwam. Dat leidde dan weer tot het betrappen van meer sluikstorters. Hoge GAS-boetes moeten die hardleerse sluikstorters nu ontmoedigen.

GAS-boete werkt ook voor vlot en veilig verkeer

Schepen Roose, ook bevoegd voor mobiliteit: "Te vaak verstoren bepaalde werkzaamheden het verkeer in onze stad. De vele vernieuwingsprojecten in ons stadscentrum zijn nodig, maar met goede afspraken over onder andere de inname van openbaar domein moeten die werken ook verkeersveilig verlopen. De digitalisering van het vergunningsproces voor dergelijke innames zorgde voor een goed overzicht van de impact van al die werken op ons verkeer. Onze diensten kunnen zo maatregelen en omleidingen beter op mekaar afstemmen én sneller ingrijpen bij overtredingen (127 in 2022). Elk werk met impact op de publieke ruimte moet immers vooraf worden aangevraagd."

Ten slotte rapporteert de stad Menen ook voor het eerst over de GAS4-boetes die het in december 2021 heeft ingevoerd om foutief parkeren aan te pakken. In 2022 werden er 1.014 GAS-vaststellingen gedaan in Menen. Het probleem deed zich vooral voor in het stadscentrum, met name in de Rijselstraat en de Moeskroenstraat. “De meest voorkomende overtredingen waren parkeren tegen de verkeersrichting in, parkeren op een voetpad en het niet naleven van het verkeersbord voor stilstaan maar niet parkeren. Ook het hinderlijk parkeren dicht bij een kruispunt of op een fietspad werd met een GAS 4-boete bestraft. Ik hoop dat we foutparkeerders snel kunnen overtuigen van de gevaren die zij voor andere weggebruikers veroorzaken. Verkeersveiligheid blijft een prioriteit voor ons."

Van alle uitgeschreven GAS4-boetes is 79% al betaald door de overtreders, slechts 4% heeft vrijstelling van betaling gekregen. Alle nog niet-betaalde boetes worden via een deurwaarder geïnd.

Stad Menen volgt vanaf 2024 GAS-boetes zelf op

“De sanctionerende ambtenaar van Kortrijk behandelde in 2022 zo'n 362 dossiers voor onze stad Menen, tegenover 197 in 2021. Van deze dossiers resulteerden 310 in een geldboete, sommige leidden tot bemiddeling of gemeenschapsdienst. Vanaf volgend jaar wil de stad Menen alle GAS-dossiers zelf opvolgen. Zo kan de stad Menen het GAS-beleid beter afstemmen op de eigen prioritaire beleidsdoelstellingen, die belangrijk zijn voor onze inwoners”, voegt burgemeester Eddy Lust er nog aan toe.