Startschot uitbreiding en renovatie sporthal Lauwe

“De Stad Menen - met als bouwheer het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Woonbedrijf Menen - startte deze week met de bouw van een nieuwe gymzaal in Lauwe, ter ondersteuning van de werking van onder andere de Sportgroep Vaste Vuist Lauwe. Tegelijk krijgen ook de kleedkamers, het sanitair en de cafetaria van de bestaande sportzaal een opknapbeurt”, zegt Tom Vlaeminck als schepen bevoegd voor het AGB Woonbedrijf.

In de ambitienota 2013-2018 schreef de bestuursploeg letterlijk neer: Onze accommodatie willen we in goede staat houden en waar nodig aanvullen. Topprestaties op sportief vlak zetten mensen aan om mee te doen. Via het sportbeleid willen we onze inwoners in beweging zetten, zowel binnen als buiten de sportclubs. Onze talentvolle sporters en sportclubs willen we stimuleren en optimaal begeleiden.

Schepen van Sport Eddy Lust: “Het is een understatement als ik stel dat we een rijk sportverenigingsleven hebben in Lauwe. Lauwe telt heel wat sportclubs en is de thuishaven van een van de grootste sportverenigingen in Vlaanderen: de Sportgroep Vaste Vuist Lauwe telt momenteel meer dan 1.800 leden, is actief als turn- en dansvereniging, maar biedt ook andere sporttakken aan én richt zich met een specifiek aanbod ook tot 50+. Het sportleven in Lauwe proberen wij als lokale overheid dus zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat kan onder andere infrastructureel, zoals hier nu in Lauwe.”

NIEUWBOUW ÉN RENOVATIE IN 2 FASES

De stad Menen heeft met Vaste Vuist Lauwe een sportclub onder zijn hoede die op het vlak van gymnastiek topsporters klaar stoomt voor het grote werk. Qua accommodatie zit die club voor zijn verdere ontwikkeling tegen zijn limiet aan. Dit uitbreidings- en vernieuwingsproject biedt hier een antwoord op.

De bestaande sporthal (gebouwd in de jaren ’70) van 1190 m² met daar rond de inkom, bergingen, doucheruimtes en een cafetaria worden grondig gerenoveerd. Links van die sportzaal is er nog een gymzaal (geopend in 1999) van 390 m² en een danszaal van 310 m². De lokalen tussen die bestande gym- en danszaal worden ook volledig vernieuwd. Ook de volledige dakstructuur wordt vervangen.

Schepen Tom Vlaeminck: “Links van de huidige dans- en gymzaal komt een nieuwe gymzaal van 1300 m². Dat nieuwe volume omvat ook een secundaire inkom, polyvalente ruimtes, douches en kleedkamers. Er komt een nieuwe technische ruimte en een berging. In totaal beslaat het luik nieuwbouw binnen dit project zo’n 2021 m².”

Het bouwproject omvat verder ook duurzame sturing van licht door middel van aanwezigheidsdetectie (met bewegings- en aanwezigheidsdetectoren), opwekking van warmte via één centrale gascondensatieketel gecombineerd met een gasabsorptiewarmtepomp, het gebruik van hemelwater en waterloze urinoirs en voor het sanitair warm water worden doorstromers gebruikt. Verder is het gebouw ook gecompartimenteerd, zodat voor de specifieke sporters enkel toegang is tot de lokalen en vleugels waar nodig. Ook op het vlak van toegankelijkheid zal het nieuwe gebouw als vanzelfsprekend aan alle eisen voldoen.

In een laatste fase wordt een grondige renovatie gedaan van de bestaande inkom en de verouderde kleedruimtes. De architect wil visueel rust brengen in het geheel van verschillende volumes en koos voor een eenvoudige gaanderij die de twee inkomzones met elkaar verbindt, geïnspireerd op de Griekse agora en de zuilengallerijen die verschillende zalen verbinden. Die gaanderij biedt ook een schuilplaats voor regen of een aangename schaduwplek in de zomer.

“De bouw zal dus gebeuren in twee fases: in een eerste fase komt de nieuwe gymzaal, daarna start het renovatieluik. Dit ambitieuze project zal in totaal 1.750.000 euro kosten: 1.368.000 euro voor de nieuwe zaal, waarbij de provincie West-Vlaanderen 400.000 euro subsidieert en 280.100 euro voor de renovatie en 101.900 euro aan erelonen. De Sportgroep Vaste Vuist investeert zelf in nieuwe gymtoestellen. Met de uitbouw van de sporthal in Lauwe, zetten we een flinke én noodzakelijke stap vooruit binnen het Lauwse sportverenigingsleven”, besluit schepen Vlaeminck.

Zie ook

Aangemaakt op: 06/04/2017