Startschot bouw fiets- en voetgangersbrug

Gepubliceerd op zondag 24 april 2022

Vanaf 23 mei 2022 zal aannemer Hye opstarten met de werken voor de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Menen. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal de jaagpaden tussen het Barakkenpark en de Noordkaai in Menen verbinden en zal deel uitmaken van de vernieuwde fietssnelweg tussen Komen en Deinze. 

Deze brug wordt aangelegd aan de zuidelijke zijde in het verlengde van de Grondwetstraat en landt aan de noordelijke zijde aan de sportvelden van Vauban. Beide oevers zullen ingenomen worden als werfzone voor de volledige duurtijd van de werken. De werken zullen normaal gezien ongeveer twee jaar duren.

De Vlaamse Waterweg nv, de aannemer en de stad Menen zijn er zich van bewust dat de jaagpaden een zeer belangrijke route zijn voor fiets- en voetgangersverkeer. Daarom is er aan beide zijden een omleidingstraject voorzien.

Aan ZUIDELIJKE ZIJDE wordt over het terrein van het toekomstige Barakkenpark een tijdelijke weg aangelegd die de fietsers rond de werfzone leidt en terug op het jaagpad aansluit. Ter hoogte van het kruispunt tussen het jaagpad en de Grondwetstraat is een punt waar de gebruikers van het jaagpad en het werfverkeer elkaar kunnen kruisen. Het is daarom belangrijk dat iedere weggebruiker hier de nodige voorzichtigheid aan de dag legt. Dit zal ter plaatse ook aangeduid worden met signalisatie.

Aan de NOORDELIJKE ZIJDE wordt het jaagpad onderbroken over de volledige zone waar de sportvelden van Vauban zich bevinden. Er wordt een omleiding voorzien tussen de parking Waalvest en het jaagpad. Dit wordt aangeduid door middel van omleidingsborden. Gebruikers die vanuit de kant Wevelgem komen, zullen ter hoogte van de Geluwebeek op het omleidingspad komen en richting Waalvest gestuurd worden. Gebruikers die vanuit centrum Menen het jaagpad willen bereiken, zullen eveneens via Waalvest de omleiding kunnen gebruiken.

Voetgangersbrug

Leiewerken: laatste sloopfase

Verderop langs de Leie in Menen is de omvang van de ‘werf van de eeuw’ erg goed zichtbaar. Alle gebouwen die voorzien waren in de eerste sloopfase, zijn ondertussen afgebroken. 

Binnenkort zijn nog de meest recent verworven panden aan de beurt. Verwacht wordt dat de laatste afbraakwerken in de eerste helft van 2023 afgerond worden. De vergunningsprocedure loopt momenteel. 

Op de start van de Leiewerken in de centrumzone is het nog wachten tot 2023.

Het openbaar onderzoek is afgerond en de vergunningsprocedure loopt. Pas nadat de vergunning is goedgekeurd, kan een aannemer worden aangesteld om de werken in de centrumzone uit te voeren. Rond de jaarwisseling zal er uitgebreid gecommuniceerd worden over het verloop van de werken en de manieren om de hinder te beperken.

In de omgeving
Verder stroomafwaarts langs de Leie, tussen Lauwe en Wevelgem, komt ook een nieuwe brug en zal de omgeving worden aangepakt. Het infofilmpje over dit ontwerp kan nog steeds online bekeken worden via seineschelde.be/locatie/wevelgem