Startschot bouw fiets- en voetgangersbrug

Gepubliceerd op Zondag 24 april 2022

Op 2 mei 2022 beginnen de werken aan de fiets- en voetgangersbrug in Menen, een nieuwe verbinding tussen het toekomstige Barakkenpark en de Noordkaai. De werken zullen ongeveer twee jaar duren.

Deze lente start aannemer HYE nv in opdracht van De Vlaamse Waterweg eerst met een aantal voorbereidende werken zoals het opbreken van asfaltverhardingen en het rooien van bomen. Pas in het najaar zullen de werken echt zichtbaar worden, als er damplanken en schroefpalen worden ingebracht. In 2023 worden oeverwerken uitgevoerd en voorbereidende werken voor de brug. In 2024 worden dan de brugstukken en centrale overspanning geplaatst. 

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal de jaagpaden tussen het Barakkenpark en de Noordkaai in Menen verbinden en zal deel uitmaken van de vernieuwde fietssnelweg tussen Komen en Deinze. 

Hoe de brug er zal uitzien? Het wordt een slanke stalen brug die een slingerende beweging over de Leie zal maken. Dat is nodig om voldoende hoogte te halen en tegelijk een aanvaardbare hellingsgraad te voorzien. Aan de zuidelijke oever komt een groene landing die aansluit op het Barakkenpark, waarvan de werken reeds zijn aangevat.

Beperkte hinder

De hinder zal tijdens de werken aan de fiets- en voetgangersbrug beperkt blijven. Ter hoogte van het Barakkenpark, op zuidelijke oever, wordt het huidige jaagpad eerst een stukje landinwaarts verlegd. Zo kunnen fietsers en voetgangers tijdens de werken meteen de nieuwe route volgen. De bocht die de Leie daar maakt, wordt in de toekomst flauwer gemaakt, waardoor het nieuwe jaagpad een tijdje iets verder maar uiteindelijk weer vlakbij het water zal liggen. Mogelijk zal het jaagpad om veiligheidsredenen enkele dagen worden afgesloten bij het rooien van de bomen.

Aan de Noordkaai zullen fietsers tijdens de werken tijdelijk een omleidingsroute moeten volgen die langs het Vaubanstadion zal lopen. Ter plaatse wordt de nodige signalisatie voorzien. 

Omwonenden en scholen zullen tijdig verwittigd worden via een brief en via de sociale mediakanalen van De Vlaamse Waterweg en de stad Menen. Alle nieuws over mogelijke hinder of omleidingen zullen ook steeds op de website www.seineschelde.be verschijnen.

Leiewerken: laatste sloopfase

Verderop langs de Leie in Menen is de omvang van de ‘werf van de eeuw’ erg goed zichtbaar. Alle gebouwen die voorzien waren in de eerste sloopfase, zijn ondertussen afgebroken. 

Binnenkort zijn nog de meest recent verworven panden aan de beurt. Verwacht wordt dat de laatste afbraakwerken in de eerste helft van 2023 afgerond worden. De vergunningsprocedure loopt momenteel. 

Op de start van de Leiewerken in de centrumzone is het nog wachten tot 2023.

Het openbaar onderzoek is afgerond en de vergunningsprocedure loopt. Pas nadat de vergunning is goedgekeurd, kan een aannemer worden aangesteld om de werken in de centrumzone uit te voeren. Rond de jaarwisseling zal er uitgebreid gecommuniceerd worden over het verloop van de werken en de manieren om de hinder te beperken.

In de omgeving
Verder stroomafwaarts langs de Leie, tussen Lauwe en Wevelgem, komt ook een nieuwe brug en zal de omgeving worden aangepakt. Het infofilmpje over dit ontwerp kan nog steeds online bekeken worden via seineschelde.be/locatie/wevelgem