Start aanleg ondergrondse elektriciteitskabels

Gepubliceerd op Woensdag 09 november 2022
21 november 202230 juni 2023

Elia start eind november met de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) tussen het hoogspanningsstation Neerwaasten en het hoogspanningsstation Wevelgem. Deze ondergrondse kabels lopen door de gemeenten Komen-Waasten, Wervik, Menen en Wevelgem. Het traject volgt grotendeels de gewestweg N58.

Aanleg nieuwe elektriciteitskabels

Voor de aanleg van nieuwe hoogspanningskabels zuller er eerst open sleuven gegraven worden in de pechstrook of de berm. Door deze sleuven of wachtbuizen zal Elia de kabels trekken. Zodra dit gebeurd is, kan het wegdek weer hersteld worden. Bij drie drukke kruispunten en rotondes maakt Elia gebruik van gestuurde boringen om de impact op het verkeer tot een minimum te beperken.

Werken in fasen

Elia start op 21 november 2022 met de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabels (150kV). De werken gebeuren in verschillende fasen om de hinder te beperken in tijd en ruimte. In mei 2022 startte Elia al met de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabels in Wallonië. Die werken worden eind 2022 afgerond. De volgende fasen van de werken vinden plaats op Vlaams grondgebied. Volgens de huidige planning is het einde van de werken voorzien voor begin 2024.

 

Werken Elia

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kan u contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of de gratis infolijn van Elia op het nummer: 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de webpagina www.elia.be/projecten vindt u steeds de laatste stand van zaken van het project.