Stad Menen zet in op European Disability Card

Gepubliceerd op woensdag 10 juni 2020

“De Stad Menen heeft beslist om actief promotie te maken voor de European Disability Card (EDC kaart). Deze gratis kaart biedt voor personen met een al dan niet zichtbare handicap de mogelijkheid om de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen en om van enkele andere voordelen te genieten”, zegt schepen van Zorg Renaat Vandenbulcke.

De uitwerking van de voordelen van de EDC kaart binnen de stedelijke dienstverlening zal de komende weken verder vorm krijgen. We doen ook een rondvraag bij alle verenigingen in Menen, Lauwe en Rekkem of zij ook een voordeel voorzien voor personen met een EDC kaart.

EDC KAART AANVRAGEN

“De EDC kaart zal ook de huidige begeleiderspas vervangen. Personen die hiervoor in aanmerking komen kunnen nu al hun EDC kaart aanvragen bij onze dienst Thuis- en Ouderenzorg in het lokaal dienstencentrum Allegro in de Volkslaan”, besluit schepen Vandenbulcke.

Zij kunnen er op afspraak terecht (wegens de corona-maatregelen). Een afspraak maken kan via 056 527 262.

De EDC kaart aanvragen kan ook via de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: online via https://forms.handicap.fgov.be/nl of per brief (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel).
Nog een andere optie is je aanvraag online richten naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) via https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin. Je hebt hiervoor jouw elektronische identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig.