Stad Menen werft aan

De Stad Menen legt wervingsreserves aan voor spoedige aanwerving (m/v) van 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b), 1 milieuconsulent (B1-B3), 1 milieubeleidsmedewerker-gemeentelijk omgevingsambtenaar (B4-B5). 

1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b)

contractueel onbepaalde duur - voltijdse functie

 • taken: Je bent de gangmaker en coördinator van strategische en organisatiebrede projecten en programma’s binnen de strategische cel van de geïntegreerde organisatie stad/ocmw Menen. De projecten betreffen hoofdzakelijk organisatiebeheersing (interne controle); strategische (meerjaren)planning en rapportering, informatieveiligheid en project- en procesmanagement. Je draagt op deze manier bij aan een professionele manier van strategie- en organisatiebeheersing en projectwerking in de organisatie. Je stimuleert een actieve samenwerking tussen diensten en afdelingen om doelstellingen te behalen, je ondersteunt de stadssecretaris en bent lid van het managementteam.
 •  voorwaarden:
  •  je bent houder van een masterdiploma (of gelijkgesteld)
  •  je kan minstens 3 jaar nuttige ervaring bewijzen, o.a. met projectmanagement, organisatiebeheersing, strategische planning en informatieveiligheid.
  •  je bent een vlotte communicator, neemt initiatief en hebt overtuigingskracht
 • selectieprocedure: schriftelijke en mondelinge competentieproeven + aanvullend assessment

Informatiebrochure - Inschrijvingsformulier 

1 milieuconsulent (B1-B3)

contractueel onbepaalde duur - voltijdse functie

 • taken: je ondersteunt de milieubeleidsmedewerker bij het plannen, uitwerken, uitvoeren en opvolgen van het stedelijk milieubeleid, o.a. voor het voeren van een correct vergunningenbeleid; technisch advies geven over milieuvergunningen en –meldingen; het opzetten van sensibiliseringsacties; milieuvoorlichting en –educatie verzorgen.
 • voorwaarden: je hebt een diploma bachelor of HOKT, afdeling Wetenschappen (groep Biologie, Aardrijkskunde, Scheikunde of Fysica) of specifiek gegradueerde in de scheikunde, biochemie, industriële milieuzorg, milieuadministratie, landbouw- wetenschappen of tuinbouwwetenschappen of licentiaat, master of HO2C in een functierelevante richting. Laatstejaarsstudenten mogen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de selectieproeven. Bij voorkeur: je voldoet aan de voorwaarden voor aanstelling als gemeentelijk omgevingsambtenaar
 • selectieprocedure: schriftelijke en mondelinge competentieproeven + psychotechnische screening (via selectiebureau)

Functiebeschrijving - Informatiebrochure - Inschrijvingsformulier 

1 milieubeleidsmedewerker-gemeentelijk omgevingsambtenaar (B4-B5)

contractueel onbepaalde duur - voltijdse functie

 • taken: je coördineert de milieudienst en ontwikkelt een beleidsvisie inzake leefmilieu; je bent ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het stedelijk milieubeleid en vergunningenbeleid; je staat in voor de voorbereiding en begeleiding van milieudossiers; je houdt toezicht op de naleving van de milieuwetgeving; je staat in voor een vlotte en correcte dienstverlening aan burgers en professionelen op het vlak van milieu.
 • voorwaarden:
  • je hebt een diploma bachelor of HOKT, afdeling Wetenschappen (groep Biologie, Aardrijkskunde, Scheikunde of Fysica) of specifiek gegradueerde in de scheikunde, biochemie, industriële milieuzorg, milieuadministratie, landbouw- wetenschappen of tuinbouwwetenschappen of licentiaat, master of HO2C in een functierelevante richting
  •  je voldoet aan de voorwaarden voor aanstelling als gemeentelijk omgevingsambtenaar
 • selectieprocedure: schriftelijke en mondelinge competentieproeven + assessment center (via selectiebureau)

Functiebeschrijving - Informatiebrochure - Inschrijvingsformulier 

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 april 2017

Grote Markt 1
8930
Menen
056 529 310
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Aangemaakt op: 18/04/2017