Stad Menen en zwembad zoeken jobstudenten

Het stadsbestuur en het zwembad 't Badhuis zoeken jobstudenten voor deze zomer.

Er worden o.a. animatoren, poetspersoneel, administratief personeel en redders gezocht. 

Vakantiejobs bij de Stad Menen ten laatste tegen 14 april 2016
Vakantiejobs bij badhuis Menen inschrijven ten laatste tegen 25 april 2016
Vakantiejobs bij de Jeugddienst inschrijven ten laatste tegen 13 mei 2016

 

Vakantiejobs bij de Stad Menen

Je bent nog schoolgaand en op zoek naar een leuke vakantiejob in juli of augustus ?
Dan kan je misschien in de stadsdiensten aan de slag als:

  • werkvrouw/man schoonmaak vakantiespeelpleinen Menen en Lauwe.
  • werkvrouw/man schoonmaak technische dienst Menen/bibliotheek Menen.

Enkel kandidaten die in de loop van het jaar minstens 18 jaar worden, komen in aanmerking.

Meer info over de verschillende functies

De inschrijving sloot definitief af op 14 april 2016.


Vakantiejobs bij de Jeugddienst

De Jeugddienst van Menen is op zoek naar animatoren voor de diverse werkingen (D'n Molshoop, De Speelveugel, Sproetel, VPG, Mobspel). Ben je een creatieve duizendpoot en kan je goed omgaan met kinderen? Kan je jezelf meerdere weken engageren deze zomer? Stel je dan nu kandidaat!

Voor meer info over de verschillende werkingen kan je op volgende pagina's terecht:

Klik hier om in te schrijven

Wens je meer info over de kandidaatstelling? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Jeugddienst!

De inschrijving sluit definitief af op 13 mei 2016.


Jobstudenten in 't Badhuis

Het A.G.B. Woonbedrijf Menen (exploitant Badhuis) brengt ter kennis dat er voor juli, augustus en september 2016 volgende jobstudenten worden aangeworven voor 't badhuis:

  • Medewerkers (schoonmaak en kassa)
  • Redders

Alle betrekkingen zijn toeganklijk zowal voor mannen als vrouwen en kunnen voltijds of deeltijds worden toegewezen.

De aanwervingsvoorwaarden zijn vastgesteld als volgt:

A. Algemene voorwaarden:

  1. een gedrag hebben dat onberispelijk is en dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
  2. lichamelijk geschikt zijn; Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde betrekking op normale wijze uit te oefenen.
  3. minstens 18 jaar oud zijn bij aanvang contract ;
  4. Nederlandstalig onderwijs hebben genoten;

B. Bijzondere voorwaarden:
1. Redder:
a) houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens drie jaar secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs ( copy bijvoegen );
b) houder zijn van een geldig hoger reddersdiploma, afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool (Bloso) ,
Vlaamse Reddingsfederatie of het provinciebestuur van West-Vlaanderen ( copy bijvoegen );
c) houder zijn van een geldig bijscholingsattest van het hoger reddersdiploma , afgeleverd in 2015 of 2016 door de Vlaamse Trainersschool (Bloso) , Vlaamse Reddingsfederatie of het provinciebestuur van West-Vlaanderen ( copy bijvoegen );
2. Medewerker:
a) houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens drie jaar secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs ( copy bijvoegen );

BEZOLDIGING:
medewerker (jobstudent): € 10,44 per uur (bruto)
redder (jobstudent): € 10,48 per uur (bruto)
De aangestelden kunnen onregelmatige prestaties toegewezen krijgen, namelijk 's avonds en in de weekends.
De kandidaturen, gesteld op een daartoe door het A.G.B. Woonbedrijf Menen ter beschikking gesteld formulier, moeten ten laatste op 25 april 2016 onder ter post aangetekende omslag verstuurd worden aan het A.G.B. Woonbedrijf Menen, Sluizenkaai 78, 8930 Menen of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven in 't badhuis, Sluizenkaai 78 te Menen
De kandidatuur moet vergezeld zijn van een fotokopie van de vereiste brevetten en getuigschriften.

Klik hier om in te schrijven

De inschrijving sluit definitief af op 25 april 2016. 

Zie ook

Aangemaakt op: 10/03/2016