Stad Menen en LEIF Zuid-West-Vlaanderen slaan handen in elkaar

Gepubliceerd op Donderdag 10 februari 2022

“LevensEinde InformatieForum (LEIF) informeert en sensibiliseert in West-Vlaanderen omtrent waardige levenseindezorg. Als lokaal bestuur hebben wij een cruciale rol in het ondersteunen van LEIF. Dat doen we in Menen, Lauwe en Rekkem via onze lokale dienstencentra en wijkwerkingen”, zegt schepen van Zorg Menen Renaat Vandenbulcke.

NADENKEN OVER WAARDIG LEVENSEINDE

Tijdig nadenken en plannen maken over waardige levenseindezorg. Een goed idee? Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat plannen we: het uur van opstaan, welk ontbijt, begin en einde van de werkuren, de afspraken, welke boodschappen, het al dan niet kinderen op de wereld zetten... Dat je ook plannen kunt maken in het licht van je toekomstig sterven komt niet in je op of schuif je bewust voor je uit, naar later.

 Wat je echter moet weten: bij 1 op 2 mensen wordt de stervensfase beïnvloed door medische handelingen of beslissingen. Het is in die zin wel belangrijk wat je zelf wil als toekomstige patiënt. Informeer je goed vooraf, wanneer je nog in goede gezondheid verkeert: wat zijn mijn rechten als patiënt? Kan ik zinloze medische handelingen weigeren? Wat is palliatieve zorg? Hoe zit de levensbeëindiging op verzoek in elkaar? Wat als ik wilsonbekwaam ben? Welke voorafgaande wilsverklaringen zijn nuttig? Praat ook vooraf met je dierbaren over je wensen, inzichten en plannen hieromtrent. Dat vermijdt onduidelijkheden en verwarring wanneer je laatste fase er aan komt.

LEIF OOK IN ONZE STAD

Schepen Vandenbulcke: “LEIF – LevensEinde InformatieForum – speelt hierbij een actieve rol aan de hand van gratis individuele informatieve dienstverlening en voordrachten. Daarnaast is er ook voor zorgverleners en patiënten een uitgebouwde medische dienstverlening. LEIF stelt daarbij de zelfbeschikking van de burger en de patiënt centraal.”

De Stad Menen ondersteunt LEIF bij deze missie. In alle lokale dienstencentra en op de wijkwerkingen waar Zorg Menen actief is, vinden binnenkort infomomenten plaats:

  • woensdag 16 februari om 14:00 wijkwerking Nieuwe Tuinwijk;
  • dinsdag 22 februari om 14:00 LDC Dorpshuis;
  • maandag 21 maart om 14:00, organisatie door Vief Lauwe i.s.m. LDC Het Applauws;
  • donderdag 31 maart om 14:00 wijkwerking Barakken;
  • in april wordt er een infomoment georganiseerd in het LDC Allegro.

 Sinds begin Januari 2022 organiseert LDC Allegro i.s.m. LEIF ook zitdagen op elke 1e donderdagnamiddag van de maand van 13:30 en 16:00. Je kan bij Zorg Menen ook terecht op afspraak via 056 527 262 (bereikbaar elke weekdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30).

www.leifwestvlaanderen.be

LEIF