Stad in gesprek met Febelfin voor geldautomaat Rekkem

Gepubliceerd op Vrijdag 10 mei 2019
Geldautomaat Rekkem

“Op het einde van de vorige legislatuur ontving het stadsbestuur het nieuws dat de laatste bank en dus ook geldautomaat in Rekkem zou verdwijnen. Met onze nieuwe bestuursploeg Team 8930 gingen we meteen aan de slag om te kijken wat wij als stad voor de inwoners van onze deelgemeente konden doen”, zegt schepen Herman Ponnet van de stad Menen.

Rekkem is niet de enige gemeente met dit probleem. In 2017 verdween één op de vijf geldautomaten. Schepen Ponnet: “En daar maken handelaars en inwoners zich terecht zorgen over. Na het inwinnen van informatie hebben wij in een brief onze bezorgdheid geuit aan de banken, de bevoegde ministers (Homans en De Croo) en de sectorfederatie. Helaas was het antwoord telkens: begrip voor de situatie, maar de kostprijs om een bankautomaat te plaatsen is voor hen niet te verantwoorden.”

Samen met een bewoner werd de stad Menen uitgenodigd bij de sectorfederatie Febelfin voor een constructief gesprek. Momenteel is er dus een directe lijn tussen het stadsbestuur en Febelfin. “We kunnen voorlopig enkel meegeven dat wij met de stad bij Febelfin aandringen op een oplossing. We hopen dat onze inspanningen via Febelfin bij de banken, nu wel tot een oplossing zullen leiden. We houden onze inwoners uiteraard op de hoogte”, aldus nog schepen Ponnet.

Febelfin werkt ook samen met onze stad Menen voor het aanbieden van workshops rond digitaal bankieren. Een eerste workshop vond in samenwerking met Unizo plaats op maandag 6 mei. Een infosessie in Rekkem volgt nog.

Meer info