Stad en politie ondernemen actie om veiligheid in grensbuurt te verhogen

Gepubliceerd op Dinsdag 24 januari 2023

“Cijfers van de politie tonen aan dat er de afgelopen maanden een toename is geweest in overlast aan de Belgisch-Franse grens in Menen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse groepen jongeren die de grens beschouwen als een speelplaats waar ze ongestoord hun gang kunnen gaan,” aldus burgemeester Eddy Lust. “Daarom heb ik als burgemeester een tijdelijk besluit uitgevaardigd waarbij ik onze politiediensten toestemming geef om systematisch identiteitscontroles uit te voeren binnen een duidelijk omschreven perimeter. Op deze manier kunnen we de overlastplegers sneller identificeren.”

“Deze feiten van overlast gaan ook gepaard met gevaarlijke situaties veroorzaakt door vaak Franse voertuigen. Wanneer ze de politie zien, proberen ze te vluchten. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties die zowel onze burgers als onze veiligheidsdiensten in gevaar brengen. Daarnaast zorgen deze vluchtpogingen ook voor heel wat schade aan het openbaar meubilair, aan politievoertuigen en/of aan eigendommen of voertuigen van burgers.”

De incidenten doen zich telkens voornamelijk voor in de grensbuurt. Jongeren filmen de incidenten en verspreiden deze vervolgens op hun sociale media-kanalen. Dit zorgt op zijn beurt voor een grotere aantrekkingskracht van de zone bij andere jongerengroepen.

Burgemeester Lust: “De inwoners van deze zone hebben hun groeiende frustratie al meermaals laten blijken. Zij zijn vragende partij voor doortastende maatregelen om paal en perk te stellen aan de overlast. De overlast werkt immers de verloedering en het onveiligheidsgevoel in de hand. De maatregel om systematisch identiteitscontroles uit te voeren loopt tot 6 maart 2023. De resultaten van de gerichte politionele controles zullen bepalend zijn voor het al dan niet verlengen van deze genomen maatregel.”

Hoofdcommissaris Didier Vandecasteele, tevens waarnemend korpschef van de politiezone Grensleie: “Naast de tijdelijke invoering van deze maatregel wordt er ook vanuit de politie verder gewerkt aan een goede informatiedeling en samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten. Enkel samen kunnen we deze overlastproblematiek oplossen.”

“Vanuit de stad Menen doen we er alvast alles aan om samen met onze politiediensten de orde en rust terug te kunnen herstellen voor omwonenden en bezoekers van de zone. Ook het parket ondersteunt onze manier van werken in de aanpak van deze overlast, wat voor snelle gerechtelijke vervolging van gepleegde misdrijven moet zorgen (lik op stuk)”, besluit burgemeester Lust.