Snel en handig kinderopvang vinden via nieuw meldpunt

“In onze ambitienota schreven we onder doelstelling 47 letterlijk neer: er komt een digitaal loket voor kinderopvang waar we alle beschikbare opvangplaatsen in de stad bundelen. Vandaag is het zover en lanceren we het Meldpunt Kinderopvang in onze stad”, zegt schepen voor Welzijn Berenice Bogaert.

Het Meldpunt Kinderopvang helpt gemeenten om het takenpakket binnen kinderopvang te organiseren en op te volgen. Het Meldpunt Kinderopvang is een allesomvattend digitaal loket voor kinderopvang met daarin alle kinderopvanginitiatieven in Menen, Lauwe en Rekkem met hun openingsuren, foto’s en vooral de vrije opvangplaatsen.

Schepen Bogaert: “Tot nu toe brachten we met het Lokaal Overleg Kinderopvang om de zoveel tijd een brochure uit met daarin alle kinderopvanginitiatieven in onze stad. Maar zo’n papieren versie is natuurlijk niet dynamisch: soms was die na verloop van tijd niet meer up-to-date én vooral je kon er nooit uit afleiden waar er nog vrije opvangplaatsen waren. Met het Meldpunt Kinderopvang Menen bieden we die service nu wel.”

Deze realisatie is ook tot stand gekomen in nauw overleg met en op vraag van de sector. Zo werden alle kinderopvanginitiatieven via het Lokaal Overleg Kinderopvang hierbij betrokken. Ondertussen kregen deze tijdens een vormingsmoment ook de nodige uitleg bij de werking van dit Meldpunt Kinderopvang.

Het meldpunt is dus een uniek en waardevol instrument en niet alleen handig voor aanstaande ouders: ook werkzoekenden, de VDAB, interimkantoren, occasionele opvang en kinderopvang in het algemeen kunnen hieruit nuttige informatie halen. Je kan het meldpunt raadplegen via www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/menen

“En het meldpunt is ook gebruiksvriendelijk: je kan snel een antwoord vinden op een opvangvraag. Je moet een opvangvraag maar op één plaats stellen om zo maximaal geholpen te worden. Hopelijk vinden onze inwoners vlot de weg naar deze handige tool”, rondt schepen Bogaert af.

Zie ook

Aangemaakt op: 24/03/2015