Situatie COVID-19 in de Meense scholen

Gepubliceerd op Maandag 06 december 2021

In november vond in het bijzijn van schepen van onderwijs, Griet Vanryckegem, een overleg plaats tussen het stadsbestuur en alle directies basisonderwijs van onze stad.

Schepen Vanryckegem: "Het aantal besmettingen in de scholen en de druk op leerlingen, leerkrachten, directies en ouders was nog nooit zo groot. Directies werken in uiterst moeilijke omstandigheden en kunnen zich niet meer richten op hun kerntaak. De scholen doen er alles aan om maximaal open te blijven en om goed te communiceren. Ze overleggen hierbij steeds met het CLB, de contacttracing en de crisiscel onderwijs van de stad. Helaas worden ook het CLB en de contacttracing overspoeld, wat het werk voor directies nog moeilijker maakt."

"Naar aanleiding van dit overleg met de directies, kwam de vraag naar boven om de inwoners van onze stad te informeren over het aantal klassluitingen en het onvermogen soms om klassen open te houden. We hopen dat ouders, bij het zien van deze cijfers, blijvend begrip kunnen opbrengen. Directies geven aan dat de dankbaarheid en het begrip van ouders, een hart onder de riem zijn voor het ganse schoolteam", vervolgt schepen Vanryckegem.

Met de crisiscel onderwijs monitort stad Menen alle besmettingen en quarantaines. De crisiscel staat daarnaast paraat voor scholen die zich in moeilijke situaties bevinden:

Cijfers scholen stad Menen (21 scholen, basis- en secundair onderwijs) sinds 1.09.2021 tot en met 31.11.2021:

  • Aantal besmette leerlingen: 368
  • Aantal besmette personeelsleden: 65
  • Aantal personen in quarantaine: 609
  • Aantal gesloten scholen: 0
  • Aantal gesloten klassen: 38 (allemaal in het basisonderwijs)
  • Aantal crisiscellen onderwijs: 9

"Wij willen met het stadsbestuur  alle schoolteams bedanken voor hun uitzonderlijke prestatie, de ouders voor het begrip en het vele puzzelen en de leerlingen voor hun doorzettingsvermogen", besluit schepen Vanryckegem.