Schoolstraten gaan van start in hartje Menen

Gepubliceerd op Dinsdag 18 februari 2020

Vanaf 2 maart 2020, de maandag na de krokusvakantie, starten in de Aug. Debunne- en Sint-Jansmolenstraat de basisscholen De Kleine Prins en Sint-Joris met het principe van de schoolstraat. Op de spitsmomenten 's ochtends (rond 8:30) en 's avonds (rond 16:00) worden de straten van deze scholen gedurende ongeveer een half uur afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

Schepen voor Mobiliteit Patrick Roose: “Het stond al bij de voorstelling van de beleidsnota Samen Menen Maken zwart op wit: naast fietsstraten implementeren we ook schoolstraten waar het technisch mogelijk is. Tijdens de uitreiking van de diploma’s gemachtigd opzichter aan leerkrachten en tijdens de klimaatontmoetingen met leerlingen op het stadhuis rijpten de ideeën verder. In het kader van verkeersveilig en milieuvriendelijk schoolverkeer hebben de nabijgelegen basisscholen De Kleine Prins en Sint-Joris nu de handen in elkaar geslagen voor een gemeenschappelijk project dat de volle steun krijgt van Stad Menen.”  

“Zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen, is onze ultieme doelstelling. Aan de ouders van De Kleine Prins en Sint-Joris die hun kinderen toch met de wagen brengen (omdat het echt niet anders kan), wordt gevraagd om zich zoveel mogelijk te parkeren op de parkings van de Kortrijkstraat, de Kerkomtrek en het Leopoldsplein om van daaruit te voet naar de schoolpoort te gaan. Op die manier blijft de schoolomgeving verkeersvrij, wat een directe en positieve impact heeft op de veiligheid én de CO²-uitstoot rond onze scholen,” zeggen directeurs Monique Leenknecht (Sint-Joris) en Kristof Casier (De Kleine Prins) in koor.

Om de schoolstraat te kunnen uitrollen, zal er op drie plaatsen afgesloten worden:

  • aan de hoek Aug. Debunnestraat - Kortrijkstraat;
  • aan de hoek Sint-Jansmolenstraat - Kerkomtrek;
  • aan de hoek Sint-Jansmolenstraat - Fabiolaaan (ter hoogte van de vluchtheuvel).

Het toezicht aan deze afsluitingen zal gebeuren door vrijwilligers en personeelsleden vanuit de beide basisscholen. Door het afsluiten van deze straten zullen veel chauffeurs gedwongen worden een klein ommetje te maken op de tijdstippen van de schoolstraat. Dat zal in het begin wat wennen zijn. Daarom zal ook de politie - zeker in de beginfase - geregeld in de buurt aanwezig zijn. 

Alleen de hulpdiensten en vergunninghouders mogen nog binnenrijden in de schoolstraten. Deze laatste categorie is volledig nieuw. Stad Menen werkte voor deze recente wetswijziging een speciaal vergunningsreglement uit dat bewoners en medewerkers die zich parkeren op de eigen parking in de Aug. Debunnestraat nog stapvoets in het gebied toelaat. 

“Wij menen dat dit voor de stad een uniek project is, waarbij we er met onze beide basisscholen in geslaagd zijn netoverschrijdend samen te werken in het belang van de kinderen. Ook de samenwerking met de stedelijke diensten en de omwonenden verliep vlot en constructief. Voor het afsluiten van de straten zullen in eerste instantie nadars gebruikt worden met hierop de verkeersborden 'verboden doorgang' en 'schoolstraat'. Samen zal bekeken worden in hoeverre de onlangs aangekondigde investeringen in verkeersveiligheid de werking van de schoolstraat nog verder kunnen verbeteren,” vult schepen Roose verder aan.

PROEFPERIODE TOT EN MET JUNI 2020

De proefperiode loopt tot het einde van het schooljaar, eind juni 2020, en is natuurlijk enkel van toepassing tijdens schooldagen. 

Meten is weten dus zullen voorafgaand en tijdens de komende maanden continue tellingen gebeuren van het aantal voertuigen in de omgeving van de schoolstraten. Stad Menen krijgt hiervoor assistentie van de provincie Antwerpen en VITO. “Dit gebeurt met de traditionele tellussen, maar op onze vraag wordt tevens onderzocht om in samenwerking met Leiedal een 4-tal telramen in te zetten. Dat zijn kleine camerasystemen die het aantal en snelheid van voetgangers, fietsers en voertuigen meten. Vroeger konden dergelijke metingen enkel manueel gebeuren, maar de technologische evolutie maakt het mogelijk om met deze nieuwe ICT-tools een veel accurater beeld te krijgen op hoe het verkeer zal reageren op de ingreep van de schoolstraten in de globale circulatie. Dit kan heel nuttige input leveren voor ons toekomstig mobiliteitsplan,” besluit schepen Roose.

Schoolstraat

ZIE OOK