Samen maken we de mobiliteitsswitch

Gepubliceerd op dinsdag 05 april 2022

Efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer  

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.  

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudig  

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.  

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken (en later ook betalen) kan via de app, de website of het callcenter van de Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 

In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Hoe wordt dit aangepakt in onze regio? 

Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Kortrijk bestaat uit 13 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.

In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

  • Een vereenvoudigd en hoogwaardig aanbod van snellere en frequentere verbindingen op drukke assen. Dat doen we door bestaande buslijnen te bundelen.
  • Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi) waar er minder vraag is naar openbaar vervoer, en de inzet van deelfietsen om voor- en natransport te faciliteren. 
  • Het aanmoedigen om te kiezen voor je eigen fiets.

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?

Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor onze regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar. 

Vervoerscombinaties