Samen inzetten op veiligheid

Gepubliceerd op Dinsdag 28 januari

Gebiedswerking gemeenschapswachten en samenwerking wijkinspecteurs

“Een veilig Menen: het is samen met een net en mobiel én een warm Menen, één van de drie topprioriteiten die we in ons beleidsplan Samen Menen Maken hebben neergepend. Het blijft niet alleen bij een ambitieus plan op papier. We zetten al sinds vorig jaar effectief in op dat veilig Menen, waar het aangenaam en veilig wonen, werken en genieten is”, zegt burgemeester Eddy Lust bevoegd voor Veiligheid.

Eén van de voorziene beleidsacties binnen het domein veiligheid was de aansturing van alle veiligheidsdiensten vanuit een eigen lokale coördinator integrale veiligheid. Die werd vorig jaar al meteen aangesteld en moet ook de binding zijn tussen het korps van onze politiezone Grensleie (op zonaal niveau) en het Meense veiligheidsbeleid (op lokaal niveau). De coördinator integrale veiligheid (Luc Claeys) zet hiervoor een constructieve samenwerking op tussen alle actoren en zorgt zo voor een vlotte doorstroom van informatie. Die moet tot concrete info en resultaten op het vlak van veiligheid leiden.

Naast de aanstelling van die lokale veiligheidscoördinator wordt er nu ook in de werking van de veiligheidsdiensten zelf bijgestuurd. Zo zijn de gemeenschapswachten nu elk verantwoordelijk voor een bepaald gebied binnen de stad: Gino Vanden Nest  voor de Barakken, Gitta Vandecasteele voor Menen-Noord, Brigitte Vander Steen in Menen-West, Luc Ghyselen voor Lauwe en Willem Gijswijt in Rekkem. Het centrum van Menen wordt via een beurtrol opgenomen. De gemeenschapswacht-vaststeller, Virginie Heugeu krijgt binnenkort de versterking van een 2de vaststeller en is werkzaam binnen de volledige stad Menen. Dat geldt ook voor de startbaner verkeersveiligheid Axana Van Laethem.

OREN EN OGEN VAN DE BUURT

Burgemeester Lust: “Het is de bedoeling is dat de gemeenschapswacht een gekend figuur wordt in zijn buurt door zijn zichtbare aanwezigheid. Zo zijn ze nog meer een aanspreekpunt voor bewoners rond allerlei problemen of defecten met betrekking tot het openbaar domein. Bij hun gemeenschapswacht kunnen ze ook allerlei vormen van overlast (sluikstort, hondenpoep, graffiti, wildplassen…) melden. Daarnaast houden ze ook een oogje in het zeil in de straten, pleinen en parken door er dagelijks fysiek aanwezig te zijn en mensen aan te spreken waar nodig.”

De gemeenschapswacht-vaststellers hebben ook de bevoegdheid om inbreuken op het stedelijk politiereglement (sluikstort, wildplakken, hondenpoep, wildplassen…) vast te stellen die tot een GAS-boete kunnen leiden.

Tony Halsberghe korpschef van de PZ Grensleie: “Samen met onze wijkinspecteurs vormen de gemeenschapswachten de ogen en de oren van de wijken in onze stad. Hun aanwezigheid binnen een wijkwerking is onontbeerlijk om de kloof tussen de burgers en het veiligheidsapparaat in Menen weg te werken.”

“Vanaf heden gaan we dus ook nauwer samenwerken met de wijkinspecteurs van de PZ Grensleie. Zo wordt relevante informatie vlugger uitgewisseld tussen beide diensten en vullen ze elkaar waar nodig aan. Kort op de bal spelen en vooral samenwerken aan een aangename én veilige stad”, besluit de burgemeester Eddy Lust.

Veiligheid