Resultaten algemene covid-19-testing in WZC Andante

Gepubliceerd op vrijdag 02 oktober 2020

“Naar aanleiding van een aantal COVID-19-positieve bewoners en personeelsleden beslisten we in samenspraak met de coördinerend arts om voor een tweede keer een algemene uitgebreide testing te doen. Zo wilden we opnieuw een duidelijk beeld van de situatie binnen ons woonzorgcentrum Andante”, zegt Patrick Plancke Hoofd van het IVA Zorg Menen.

Het testen van bewoners en personeel gebeurde op dinsdag 29 september. Ondertussen zijn de resultaten bekend: er zijn momenteel 24 bewoners positief (waarvan 2 in het ziekenhuis verblijven) en 13 personeelsleden. 4 personeelsleden vertonen geen symptomen en blijven aan het werk op de cohortezone waar alle bewoners met COVID-19 tijdelijk verblijven.

Patrick Plancke: “Om de werkdruk niet nog extra te verhogen op ons zorgpersoneel worden momenteel geen nieuwe opnamen gepland. Als alles verder vlot verloopt kan vanaf zaterdag op de niet-cohorte-afdelingen de bezoekregeling zoals voorheen terug starten. Kamerbezoeken in de cohortezone worden voorlopig niet toegelaten. Er is wel een mogelijkheid tot raamcontacten.”

“Het is belangrijk dat we deze besmettingscijfers ook correct interpreteren als we naar de algemene besmettingsgraad van onze stad Menen kijken. Momenteel zitten deze geconcentreerde besmettingen dus ook in de totaalcijfers voor Menen die we bijvoorbeeld op allerhande ingekleurde overzichtskaarten zien. 37 gevallen zijn dus niet wijd verspreid binnen onze stad, maar zitten geïsoleerd in ons woonzorgcentrum Andante. Een belangrijke kanttekening toch”, voegt schepen voor Zorg Renaat Vandenbulcke er nog aan toe.