Reservelijst verder aanvullen blijft cruciaal: nu is het de beurt aan de 55-plussers

Gepubliceerd op Vrijdag 09 april 2021

Er komen héél wat vragen rond de reservelijst. Welke is nu van toepassing en hoe kan ik mij daar aan toevoegen? Welke regels dienen gevolgd te worden?

Vaccinatiestrategie Menen-Wervik

Om zeker te zijn dat geen enkel vaccin verloren gaat, hebben we eind maart met het vaccinatiecentrum Menen-Wervik snel beslist om een eigen reservelijst aan te leggen. De toen beoogde doelgroep was 65+.

Op vandaag zien we dat we deze doelgroep bijna maximaal hebben bereikt, waardoor het aantal geregistreerde ‘reserves’ aan het verminderen is. Beide bestuursploegen van Menen en Wervik waren duidelijk: de reservelijst verder aanvullen blijft cruciaal om lokaal de vaccinatiestrategie te doen slagen. We bekijken dan ook meermaals per maand of de gekozen strategie nog de realiteit volgt en waar we bij kunnen bijsturen.

Reservelijst aanvullen met nieuwe doelgroep ’55-plusser’

Daarom kondigen we vandaag een ‘nieuwe doelgroep’ aan die zich kan registreren op onze eigen reservelijst: de 55-plussers (vanaf de leeftijd van 56 jaar). Lokaal volgen we verder het leeftijdscriterium. 

Waarom deze doelgroep?

  • Lokaal volgen we het leeftijdscriterium. We werken de reservelijst verder af volgens rijksregisternummer en plaatsen de geregistreerden dus in volgorde van leeftijd (van oud naar jong);
  • Aangezien we de komende weken meerdere AstraZeneca-vaccins ontvangen en gezien de huidige informatie en aanbevelingen inzake het toedienen van dit vaccin, valt de beoogde doelgroep 55-plusser samen met de beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin;
  • Meermaals per maand bekijken we of de gekozen strategie de realiteit volgt. Dit op basis van het soort en het aantal beschikbare vaccins alsook de te volgen federale en Vlaamse procedures. Wat vandaag van toepassing is, kan morgen wijzigen.

Wat met het federale Qvax-lijst, zijnde de centrale reservelijst die op dinsdag 6 april werd geopend?

Momenteel lopen pilootprojecten in Roeselare en Deinze waar bekeken wordt hoe op een efficiënte en bovenal effectieve manier kan worden omgegaan met alle data van de geregistreerde (volgorde, geen dubbeltellingen…). In het vaccinatiecentrum Menen-Wervik wachten we, net als vele andere vaccinatiecentra, de resultaten af van deze pilootprojecten.

Wanneer ook in Menen-Wervik een GO wordt gegeven voor het gebruik van deze Qvax-lijst, voegen we de Qvax met onze lokale reservelijst samen tot één uniforme lijst. Hierbij zorgen we ervoor dat bij samenvoeging alle geregistreerden op een gelijke manier worden behandeld en volgens hetzelfde principe zullen worden uitgenodigd. Als u bent ingeschreven op de Qvax-lijst hoeft u op vandaag dus niets extra te ondernemen.

Met betrekking tot andere doelgroepen met voorrangsregels volgen we verder het regelgevend kader zoals federaal en Vlaams naar voor wordt geschoven.

Hoe registreren als 55-plusser?

Ben je 55-plusser en ben je beschikbaar op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om op korte tijd naar het vaccinatiecentrum te komen? Geef dan jouw contactgegevens door via www.menen.be/reservelijstvaccinatie. Na inschrijving ontvang je via mail een bevestiging dat je op de reservelijst staat.

Let wel:

Inschrijven op deze reservelijst is geen garantie dat je op korte termijn een prikje zal krijgen. Enkel wanneer iemand uit de doelgroep 65+ zou afhaken wordt bekeken wie van de reservelijst in aanmerking kan komen om dit vrijgekomen vaccin te krijgen. Op deze manier wordt de reservelijst gebruikt om de beschikbare vaccins ook daadwerkelijk te gebruiken.

Eenmaal ingeschreven op de reservelijst hoef je niets meer te ondernemen. Als je aan de beurt bent, zal een medewerker van het vaccinatiecentrum jou opbellen met alle info en de concrete datum en tijdstip van vaccinatie meedelen. Eenmaal ingeschreven op de reservelijst heeft het dus geen zin om zelf (meermaals) contact te nemen wanneer je eventueel aan de beurt zal komen.

Gemeente