Realisatie OC Lauwe in stroomversnelling

“In het begin van een bestuursperiode smeed je als nieuwe ploeg heel veel plannen. De kunst is om deze plannen op 6 jaar tijd ook werkelijk te realiseren. Grote projecten als de nieuwe brandweerkazerne en de nieuwe zaal in het Park Ter Walle zijn ondertussen af. Het OC in Lauwe is het volgende dossier dat nu in de steigers staat. De start van dit ontmoetingscentrum aan de Leie zit er aan te komen”, zegt burgemeester Martine Fournier.

WAT ERAAN VOORAF GING

Binnen het masterplan Lauwe aan de Leie – dat Lauwe letterlijk opnieuw aan de Leie legt – was van bij de start ook een cultuurcentrum voorzien. Voor de bouw ervan kon starten, moesten nog enkele stedenbouwkundige en juridische kantjes van het dossier worden bijgeschaafd. Die tijd wendde het stadsbestuur aan om bestaande plannen uit een vorige legislatuur bij te schaven tot een volwaardig ontmoetingscentrum.

"Lauwe kijkt al heel lang uit naar een eigentijdse plek waarin verenigingen en inwoners, jong en oud, ruimte hebben voor initiatief, evenementen en cultuur. Als schepen van cultuur ben ik in de wolken dat dit eindelijk vorm krijgt en we dit ook voor Lauwe kunnen realiseren. Met de ruimte hierin voor de bibliotheek krijgen we een centrum van de toekomst waarin alles samenkomt", weet schepen voor Cultuur Griet Vanryckegem.

De projectontwikkelaar die het masterplan Lauwe aan de Leie realiseert, schenkt de grond voor de bouw van ons nieuwe ontmoetingscentrum. “En zo’n schenking moet juridisch perfect geregeld zijn: we moeten rekening houden met stedenbouwkundige voorschriften, erfdienstbaarheden… en zo verder. Pas daarna kon de architect zijn concept verder uitschrijven, de bouwvergunning aanvragen en konden wij nu eindelijk een aannemer voor de start van de ruwbouwwerken aanstellen,” weet schepen Tom Vlaeminck, bevoegd voor het AGB Woonbedrijf dat in dit dossier als bouwheer optreedt.

HET OC LAUWE

Een beknopte weergave van de belangrijke eigenschappen van het gebouw:

inplanting met eenduidige circulatie: het ontwerp voorziet in een zuivere ontsluiting van de eigen half-ondergrondse parking en de terreinen van Sico-plan, waardoor het OC met zijn foyer en cafetaria naadloos kan aansluiten op het verkeersvrije plein;

genesteld in de omgeving: een hoge dynamiek en voldoende interactie met de parkomgeving en het plein worden gewaarborgd door in te spelen op de aanwezige natuurlijke hellingen van het terrein. Dit zowel met trapelementen als hellende vlakken (bijkomend voordeel: beperkt grondverzet). De aanwezige niveauverschillen en de hellingen van het terrein komen terug in de vormgeving van het gebouw: op- en aflopende volumes die respectievelijk aansluiten bij de hoogtes van de aanwezige gebouwen;

voordeel half-ondergrondse parking: op deze manier voorziet het OC in zijn eigen parkeernoden zonder afhankelijk te zijn van de parkeerfaciliteiten in de omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van de huidig lager gelegen parking waardoor geen extra grondverzet nodig is. Het betekent een duurzaam gebruik van een aanwezig element in de omgeving;

structureel logische opbouw: een compacte en eenvoudige structuur resulteert in een beperkt volume, wat op zich zowel voordelen naar energieverbruik als naar bouwkost genereert;

goede schakeling van functies: dit bevordert zowel het multifunctioneel gebruik (mogelijkheden bij gebruik van verschillende zalen al dan niet in combinatie met elkaar) evenals een duidelijke en logische flow van zowel publiek als personeel en dit voor alle aanwezige functies in het gebouw. Niet alleen wat betreft interne circulatie maar ook naar praktisch gebruik qua leveringen voor keuken en podium. Naast de functies grote zaal zijn ook de bibliotheek, administratieve diensten en politie geïntegreerd in het ontwerp;

efficiënte inbreng van technieken: zowel voor de podiumtechnieken als voor de waterhuishouding van sanitair en keukens zorgt een goede positionering voor economische voordelen en gebruiksgemak. Ook buitentechnieken werden zorgvuldig en verdoken geplaatst;

duurzaam materiaalgebruik: het uitzicht van het OC wordt hoofdzakelijk bepaald door een doorlopend volume met variërende hoogte. Dit volume wordt bekleed met cortenstaal om een monolithisch geheel te verkrijgen. Dit wordt gecombineerd met een sokkel in architectonische beton en een groendak. Een groendak niet alleen voor zijn ecologisch aspect, maar ook omwille van het zicht erop vanuit de aanwezige appartementen;

industrialisatie en prefabricatie: het gebouw is zo ontwerpen dat zowel naar uitvoeringstijd als naar budget toe bespaard is;

positieve uitstraling: last but not least, het ontwerp zorgt voor een OC met een beeldbepalend karakter. Een sober maar attractieve look met een meerwaarde voor de ontwikkeling van de volledige site.

“De definitieve maquette van het OC Lauwe kan iedereen komen bekijken in de nog lopende dynamische tentoonstelling ‘Menens!’ en dat nog tot september in het stadsmuseum ’t Schippershof. De ruwbouwwerken van het OC Lauwe starten in oktober 2017. Het OC én de omgevingswerken moeten in het voorjaar van 2019 af zijn. Het ganse project kost om en bij de 4 miljoen euro,” rondt schepen Vlaeminck af.

Aangemaakt op: 13/06/2017