Raadpleging RUP Hagewinde

26 juni 2018

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Menen heeft in haar zitting van 28 mei 2018 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hagewinde goedgekeurd.

Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient het College van Burgemeester en Schepenen een raadpleging te organiseren over de start- en procesnota van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hagewinde.Op deze links kunt u de startnota  en procesnota van het RUP Hagewinde raadplegen. Ze liggen ook ter inzage aan het loket dienst Omgeving, in het Stadhuis te Menen, Grote Markt 1 op volgende openingsuren:

  • maandag: 8u30 tot 12u
  • dinsdag: 8u30 tot 12u
  • woensdag: 8u30 tot 12u en 14u tot 17u
  • donderdag: 8u30 tot 12u en 16u tot 18.30u
  • vrijdag: 8.30u tot 12u

gedurende volgende periode: 15 juni 2018 tot en met 13 augustus 2018

Op de startnota kunnen reacties geformuleerd worden, uiterlijk op 13 augustus 2018. Deze dienen gericht te worden aan: College van Burgemeester en Schepenen stad MenenGrote Markt 18930 Menen

of af te geven op het stadhuis Menen, loket ruimtelijke ordening, tegen ontvangstbewijs

of digitaal via info@menen.be.

Het participatiemoment in de vorm van een informatievergadering zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni 2018 om 19:00 in de ontvangstruimte van het stadhuis, Grote Markt 1, 8930 Menen.