Publieke inspraak project-MER Leiedoortocht Menen

De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde, voorziet de uitvoering van een aantal aanpassingen aan de doortocht van de Leie ter hoogte van het centrum van Menen. Het project omvat het verbreden en het rechttrekken van de vaarweg, de herbouw van de brug over de vaarweg in de Rijselstraat en de aanleg van de publieke ruimte op de oevers. Over deze Leiewerken werd op 19 juni 2019 een infomarkt gehouden in CC De Steiger.

Om de mogelijke effecten van dit project op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een project-milieueffectrapportage (project-MER) opgestart. Op dit moment is een aanmelding beschikbaar. In die aanmelding is een voorstel opgenomen van de milieueffecten die men zal bestuderen in de project-MER en de manier waarop de evaluatie zal uitgevoerd worden.

Nog tot en met 17 september 2019 kan iedereen de aanmelding inkijken en opmerkingen geven over de vorm en presentatie van het MER maar ook inhoudelijke opmerkingen over het voorgenomen project zelf, over de alternatieven, over de beschrijving van de bestaande toestand, over de te verwachten milieueffecten, over de opvolging en evaluatie van de effecten, over de leemten in de kennis…

De aanmelding is beschikbaar via https://www.lne.be/milieueffect-rapportage (ga naar de dossierdatabank en geef dossiernummer “PR3203” in) of kun je inkijken op het stadhuis van Menen. 
Opmerkingen kun je bezorgen aan het Team Milieueffectrapportage (mer@vlaanderen.be) of aan de stad Menen, Dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen of ruimtelijke.ordening@menen.be.

Meer informatie over milieueffectrapportage
www.mervlaanderen.be , bel naar het gratis nummer 1700
Meer info over de Leiewerken www.seineschelde.be/locatie/menen

Leiewerken in Menen: dit zijn de nieuwe bruggen
Menen maakt zich op voor een metamorfose! De Vlaamse Waterweg nv werkte, samen met stad Menen, achter de schermen hard verder aan de voorbereiding van de Leiewerken in het centrum. De voorontwerpen van de nieuwe brug in de Rijselstraat en de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat zijn klaar! De ontwerpen werden op 19 juni onder grote belangstelling, voorgesteld op een infomarkt in CC De Steiger.