Pensioenbonus: "En jij, hoeveel doe jij erbij?"

Gepubliceerd op Donderdag 04 juli 2024

Vanaf nu kan je op mypension.be zien vanaf wanneer je je pensioenbonus kunt opbouwen. De pensioenbonus is een bedrag dat je kunt krijgen bovenop jouw pensioen. 

Je bouwt een bonus op als je jouw pensioen uitstelt en verder werkt. Zo bouw je voor elke dag dat je langer werkt, een pensioenbonus op. De pensioenbonus is een nettobedrag: je betaalt er geen belastingen op.

De opbouw van de pensioenbonus:

  • Duurt maximaal 3 jaar
  • Stopt zodra je een Belgisch rustpensioen opneemt

Omdat de bonus nieuw is, is er een overgangsperiode:

  • Je kunt pas een bonus opbouwen vanaf 1 juli 2024
  • Je mag ten vroegste vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan, anders heb je geen recht op de bonus

Het bedrag van je pensioenbonus is daarnaast afhankelijk van je aantal loopbaanjaren op je vroegste pensioendatum én kun je in 1 keer of in een maandelijks bedrag laten uitbetalen. Elk jaar met minstens 104 gewerkte of gelijkgestelde dagen telt mee als loopbaanjaar. Meer info vind je op pensioenbonus.be.