Participatiemoment Barakkenpark

26 april 2019

Stad Menen werkt aan het versterken van de identiteit van De Leievallei, in het kader van het project VALYS, een Interreg-project. Het VALYS-project formuleert de visie om de sites binnen het groen-blauwe netwerk van de Leie en hun toegankelijkheid te versterken. Binnen het kader van dit Europees project duidt de stad strategische sites aan, waar kansen liggen voor ontwikkeling, herorganisatie en verbetering.

EEN GROEN BARAKKENPARK

De studie Barakkenpark kadert binnen de acties gegroeid vanuit het grensoverschrijdende groen-blauwe netwerk in de regio. Hiervoor werden reeds meerdere visiedocumenten opgemaakt zoals de geïntegreerde visie van de Leievallei Kortrijk-Wervik (2008), De Meense groenvallei (2010) en het masterplan Menen- samen de stad ontwerpen.
De Barakken werd aangeduid als één van deze strategische sites. De wijk heeft een vrij dicht bebouwde omgeving, met weinig privaat of publiek groen. Tussen deze woonwijk en de Leie bestaat er een open ruimte (momenteel nog geen eigendom van de stad Menen), die op dit moment als weide wordt gebruikt. De belangrijkste rol van de site is die van toegankelijke groene ruimte voor de buurtbewoners, waarin ecologische opwaardering door natuurontwikkeling een kans krijgt, maar ook ruimte voor recreatie wordt voorzien. Het projectgebied is op die manier ook een stapsteen in het groter netwerk van groene schakels langs de Leievallei. Het Barakkenpark krijgt zo een rol als groene toegangspoort tot het centrum van de stad. Om de relatie tussen de Barakken en het stadscentrum ruimtelijk te versterken en verbinden, wordt een fietsersbrug over de Leie gerealiseerd, die tevens als uitvalsbasis/trefpunt kan functioneren binnen het netwerk van zachte recreatie. 

SAMEN HET BARAKKENPARK ONTWERPEN

Ontwerpbureau BUUR werd ingeschakeld om een inrichtingsplan voor het Barakkenpark op te stellen. Om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de noden van de buurt, organiseert BUUR in samenwerking met de stad Menen een participatiemoment/workshop op het terrein. Tijdens deze workshop willen de stad en BUUR de buurt betrekken door hun specifieke noden en wensen te bevragen en mee te nemen in het ontwerp. We gaan samen met bewoners en andere geïnteresseerden de krijtlijnen van het ontwerp uitzetten en bediscussiëren. Op die manier krijgt het Barakkenpark een eigen identiteit en een grotere betekenis voor de buurt dan louter het ‘dagelijkse ommetje’.

PRAKTISCHE INFO

Wie het Barakkenpark wil helpen vormgeven en/of zijn/haar ideeën wil meegeven aan de ontwerpers, is welkom op vrijdag 26 april tussen 17:00 en 20:00 op de site van Hoeve Haute Cense, Grondwetstraat 101 in Menen. Graag jouw deelname en uur van komst meedelen aan els@buur.be (016 89 85 50). 

Info over het VALYS-project: www.west-vlaanderen.be/valys 
Info over de fietsersbrug en Leiewerken: www.seineschelde.be/locatie/menen
 

Barakkenpark