Over verkeersveiligheid en test circulatieplan in Lauwe

Gepubliceerd op Dinsdag 29 september 2020

Rekening houdend met de slechte toestand rond corona en de navenante maatregelen is beslist om definitief te gaan voor een digitaal alternatief voor de mobiliteitsfora. Meer info volgt.

Schepen van Mobiliteit Patrick Roose keek ernaar uit om samen met inwoners en het studiebureau naar oplossingen te zoeken voor de knelpunten die in fase 1 werden geïdentificeerd. “Jammer genoeg moeten we deze sessies even uitstellen, want samen oplossingen zoeken gebeurt nu éénmaal net iets vlotter als je samen in gesprek kunt gaan. Het aantal inschrijvingen viel echter stil sedert de verscherpte coronamaatregelen werden aangekondigd. We wachten dus beter minstens 1 maand om nieuwe data in te plannen in de hoop dat we in tussentijd samen corona onder controle krijgen. Om de evaluatie van het circulatieplan in Lauwe niet te lang uit te stellen, lanceren we voor alle inwoners een digitale bevraging op onze website www.menen.be (zie hieronder) en op https://samen.menen.be . Hopelijk spreken héél veel inwoners zich uit, want enkel samen kunnen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen”, concludeert een enthousiaste schepen.


Drie maanden hebben de stad Menen en de Lauwenaars een nieuw circulatieplan rond Lauweplaats uitgetest. Twee maanden zomervakantie en één maand in het schooljaar leverden voldoende data op om het experiment af te ronden. Op woensdag 7 oktober, na Lauwe Kermis, zal de circulatie opnieuw zoals voorheen verlopen. Daarna verwerken we alle bemerkingen in een nieuw concept dat de verkeersveiligheid rond Lauweplaats zal verhogen”, zegt schepen Patrick Roose bevoegd voor Mobiliteit.

Schepen Roose: “Deze periode was uitermate leerrijk. We ontvingen al heel wat reacties en constructieve voorstellen van omwonenden en andere weggebruikers over de uitgeteste omleiding, terwijl de echte evaluatie nog moet starten. Daar waar de focus oorspronkelijk op de terrasuitbreidingen lag, leverde de testopstelling ook andere positieve gevolgen op: ten eerste verminderde het aantal vrachtwagens sterk. Ook de kruispunten waren leesbaarder én het fietsgebruik in de dorpskern nam gevoelig toe. Vooral de Hospitaalstraat, van aan het woonzorgcentrum Ceres tot voorbij de basisschool en het kruispunt met de Menenstraat, herademde bij deze nieuwe testopstelling.”

Ook de pijnpunten werden meteen zichtbaar: het onaangepaste wegdek van de Schoolstraat zorgde voor te veel overlast. Daarbovenop zorgden vrachtwagens die niet in de lus moesten zijn, voor opstoppingen tijdens de spitsuren en haalden bij momenten risicovolle manoeuvres uit. En ten slotte blokkeerde de doorstroming omdat de inkomende straten zoals de Menen- en Leiestraat voorrang van rechts behielden op de auto’s in de circulatielus.

“Voor een aantal andere zaken speelden we kort op de bal en vonden we samen met onze diensten al een oplossing. Voor ons zijn dit zeer interessante leerpunten, die we na overleg met de lokale bewoners en handelaars verder in ons mobiliteitsplan en in het concept voor de heraanleg van Lauweplaats zullen verwerken”, benadrukt schepen Roose. Het gaat onder meer over:

  • te snel verkeer de in éénrichtingsgedeelten van de Larstraat en de Schoolstraat op rustige momenten. Aanpak: uitbreiden van vaste zone maximum 30 km/u in deze straten;
  • fietsers moeten soms slalommen bij files. Aanpak: aanduiden van de plaats voor fietsers met fietslogo’s in beide richtingen in de Larstraat en de Schoolstraat;
  • de doorstroming wordt te veel belemmerd door de voorrang van rechts. Aanpak: inkomende straten ondergeschikt maken aan Lauweplaats en de volledige lus;
  • naast het kruispunt Menenstraat-Lauweplaats zijn ook de andere kruispunten in Lauwe centrum niet geschikt voor vrachtvervoer. Aanpak: vaste routes voor iedere firma in Lauwe/Rekkem dienen uitgestippeld en gehandhaafd te worden én doorgaand vrachtvervoer moet verder ontraden worden. Daarnaast tekenen bewoners van de Larstraat samen met de stad Menen een fysieke vrachtwagensluis uit;
  • grotere verkeersborden dan de standaardformaten zijn aangewezen.

“We beslisten om na Lauwe Kermis (3-5 oktober) het circulatieplan niet te verlengen, want in de wintermaanden zal de zichtbaarheid verlagen en het terrasgebruik verminderen. De optie om de binnencirkel van Lauweplaats nog als terras te gebruiken blijft open. Na de rioleringswerken in de Lauwestraat in 2021 pikken we de draad weer op. Ondertussen blijven we samen met de inwoners verder werken aan de verkeersveiligheid in Lauwe”, zegt schepen Roose.

Als gevolg van de coronasituatie is Stad Menen nu ook genoodzaakt om haar 3 brainstormsessies voor de opmaak van een nieuw lokaal mobiliteitsplan van 23, 26 en 30 oktober met inwoners uit te stellen. Schepen van Mobiliteit Patrick Roose keek ernaar uit om samen met inwoners en het studiebureau naar oplossingen te zoeken voor de knelpunten die in fase 1 werden geïdentificeerd. “Jammer genoeg moeten we deze sessies even uitstellen, want samen oplossingen zoeken gebeurt nu éénmaal net iets vlotter als je samen in gesprek kunt gaan. Het aantal inschrijvingen viel echter stil sedert de verscherpte coronamaatregelen werden aangekondigd. We wachten dus beter minstens 1 maand om nieuwe data in te plannen in de hoop dat we in tussentijd samen corona onder controle krijgen. Om de evaluatie van het circulatieplan in Lauwe niet te lang uit te stellen, lanceren we voor alle inwoners een digitale bevraging op onze website www.menen.be (zie hieronder) en op https://samen.menen.be . Hopelijk spreken héél veel inwoners zich uit, want enkel samen kunnen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen”, concludeert een enthousiaste schepen. Rekening houdend met de slechte toestand rond corona en de navenante maatregelen is beslist om definitief te gaan voor een digitaal alternatief. Meer info volgt.