Oproep kandidaat-experten voor kwaliteitskamer Menen

Gepubliceerd op Donderdag 03 september 2020

Stad Menen is momenteel op zoek naar kandidaat-experten voor de nieuw opgerichte kwaliteitskamer bouwkundig erfgoed.

De kwaliteitskamer bestaat uit een multidisciplinair team van 3 externe experten met praktijkervaring en expertise in verschillende beleidsdomeinen zoals architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning en erfgoed.

Op verzoek van de stad kan de kwaliteitskamer een advies formuleren over private, publieke projecten en publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS).

De kwaliteitskamer voorziet in een expertenadvies tijdens of voorafgaand aan de vergunningsprocedure van (complexe) stedenbouwkundige omgevingsdossiers.

Ook kan zij vanaf de start van projecten ondersteuning bieden, bijv. door trajectbegeleiding van het ontwerpproces, bij de opmaak van een projectdefinitie en bij het verkennen van de ruimtelijke mogelijkheden en knelpunten van een ontwikkeling.

Er wordt hierbij steeds gestreefd naar maatwerk en flexibiliteit.

Experten worden vergoed voor hun prestaties. Per zitting van de kwaliteitskamer wordt een prestatievergoeding van 250€ voorzien.

Heb je professionele expertise en ervaring in architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische en financiële aspecten?

Stel je dan kandidaat!

Jouw kandidatuur omvat:

  • Een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae, getuigschriften en diploma’s;
  • Een portfolio met verduidelijking van de ervaring en autoriteit in de expertisegebieden architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische en financiële kennis.

Kandidaat-leden bezorgen hun motivatiebrief, curriculum vitae en portfolio bij voorkeur per e-mail aan kwaliteitskamer@menen.be of schriftelijk uiterlijk tegen donderdag 8 oktober aan de stad Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Voor meer info over deze oproep kunt u mailen naar kwaliteitskamer@menen.be

Bekijk het functieprofiel voor de specifieke voorwaarden

De uitgebreide oproep met alle relevante info kan je hier vinden