Nieuws - meest recent

23/10

Het college van burgemeester en schepenen maakt de bevolking bekend dat de gemeenteraad op 27 augustus 2018 het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tybersite (bundel met verordenend plan, plancompensaties en plan-MER PLMER 0251-GK) voorlopig heeft vastgesteld.

De Provincie maakt, in samenwerking met de stad Menen, een provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Galloo - Ropswalle’ op. De eerste stap in dit hierin is een publieke raadpleging waarbij we input vragen aan de bevolking.

Het huidige uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijk afvalstoffen" loopt binnenkort af. Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM het voorbije jaar aan een nieuw uitvoeringsplan.