Openbaar onderzoek aanleg omgeving Oude Leielaan

Gepubliceerd op Donderdag 27 augustus 2020

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Stadsbestuur Menen Grote Markt 1, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het omgevingsaanleg Oude Leielaan, Oude Leielaan , 8930 Menen.

Wat houdt dit project precies? Binnen dit grote project wordt de omgeving van de Oude Leielaan heraangelegd in het stuk tussen de Rijselstraat en de Warande én in de Blekerijvesting. De nutsleidingen worden aangepast en de riolering, de wegenis en de parkzone en inkomzone van het vernieuwde AZ Delta worden volledig heraangelegd.

Je kan de plannen en het ontwerp ontdekken in een duidelijke en beknopte presentatie (klik hier).

Inzagemogelijkheden

De omgevingsvergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 28 augustus 2020 tot en met 26 september 2020 bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: Stad Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen, tijdens de openingsuren (op afspraak).
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend:

  • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
  • ofwel per mail: info@menen.be
  • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.

Zicht Oude Leielaan
Zicht Blekerijvesting

MEER INFO