Nutswerken revitalisering LAR | Update 14 juni 2024

Gepubliceerd op Vrijdag 14 juni 2024

Voorafgaand aan de riolerings- en omgevingswerken voor de revitalisering van LAR, zullen de nutsmaatschappijen in samenwerking werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden beginnen op maandag 17 juni 2024.

Voorbereiding

Tijdens deze voorbereidende werken moeten de nutsmaatschappijen hun infrastructuren verplaatsen, versterken en vernieuwen. Deze werken worden als een mobiele werf uitgevoerd waarbij er straat per straat een aanleg zal gebeuren om de bereikbaarheid maximaal te houden. Na de aanleg van de nutsleidingen worden de bedrijven overgekoppeld op de nieuwe netten en zullen oude netten uit dienst worden genomen. Al deze voorbereidende werken zullen in totaal (over de volledige zone), afhankelijk van onvoorziene (weers)omstandigheden, een twaalftal maanden in beslag nemen.

Gefaseerd

Om de bereikbaarheid zo hoog mogelijk te houden zullen de nutswerken in twee grote fases verlopen:

Fase 1, in het westelijk deel van de LAR:

  • FASE 1a: Hoofdas (zone Total) en zijstraat Lar Frost
  • FASE 1b: Hoofdas (zone Cardever) richting GDL / Casteleyn / Widem
  • FASE 1c: Zijstraat (zone Vandenbogaerde) richting Wilgelover / Lar Frost / Vandenbogaerde
  • FASE 1d: Hoofdas (zone Chevideco) richting Veehallen / Chevideco / Qteam

In het voorjaar 2025 volgt de tweede fase in het oostelijk deel van de LAR. 
Later komen we hier met meer gedetailleerde informatie hierrond.

FASE1: ZONE LAR FROST

Om de werken veilig en vlot te doen verlopen worden er volgende verkeersmaatregelen genomen: 

  • er wordt plaatselijk een parkeerverbod ingevoerd
  • er wordt gewerkt met alternerend verkeer met voorrangsregeling
  • er wordt een snelheidsbeperking ingevoerd

Nog vragen

Contactgegevens uitvoerder:

Vereecke NV - 056/237.237 - info@vereecke-nv.be

Contactgegevens opdrachtgever:

Fluvius - 078/353.534 - maarten.desodt@fluvius.be 

Contactgegevens Stad Menen:

Dienst Openbare Werken - 056/529.400 - infrastructuur@menen.be