Nu ook camerabeveiliging aan stationsbuurt

“Een tijd terug hebben we met de stad Menen en de politiezone (PZ) Grensleie een investeringsplan opgemaakt voor het verder uitbouwen van camerabeveiliging op strategische plaatsen in onze stad. Dat blijft een belangrijke pijler in ons veiligheidsbeleid. De buurt van het station is zo’n locatie waar onlangs meerdere camera’s werden geïnstalleerd, zodat onze politiediensten ook daar voortaan een oogje in het zeil kunnen houden”, zegt burgemeester Martine Fournier.

Strategische uitbouw cameraschild

De voorbije jaren investeerde de stad Menen – samen met PZ Grensleie en soms met de steun van hogere overheden – fors in de uitbouw van een eigen cameranetwerk. Zo werd begin dit jaar beslist het cameraschild langs de invalswegen met de Franse grens verder aan te vullen met camera’s (met speciale ANPR-apparatuur die ook kentekens kan herkennen) op de E17. Daarnaast levert het stadsbestuur ook inspanningen om in samenspraak met de politiediensten op andere, strategische plaatsen in Menen camera’s te installeren.

Schepen Dirk Vanholme, bevoegd voor ICT en Mobiliteit: “Op vandaag kan de politie dankzij onze aankoop van camera’s beelden bekijken van op en rond de grensovergangen, de Grote Markt, het zwembad, onze industriezone Menen-Grensland en sinds kort dus ook de stationsbuurt. Het duurde even vooraleer de camera’s er effectief hingen, wegens de nodige administratieve afspraken met de NMBS – de eigenaar van het station – maar nu kunnen we daar onder meer op het vlak van fietsdiefstallen kort op de bal spelen én brengen we een belangrijke zone in beeld. Als we mensen willen aanzetten tot meer fietsen, moeten we immers ook zorgen voor veilige fietsenstallingen. In totaal hangen op en rond het station 13 camera’s.”

Enkele weetjes

De camerabeelden van al deze locaties worden 30 dagen bijgehouden en kunnen bij een misdrijf door de politiediensten worden geraadpleegd. De camera’s werken ook ’s nachts en nemen dan infraroodbeelden. Het totale kostenplaatje voor de aankoop van de camera’s aan het station bedraagt om en bij de 58.000 euro. Dat is inclusief de connectiviteit en de uitbreiding van de opslag voor de camerabeelden. In totaal investeerden de stad Menen en de PZ Grensleie de afgelopen jaren samen al voor 507.465,13 euro in camerabeveiliging.

“We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met cijfers, maar ik ben ervan overtuigd dat onze inspanningen inzake camerabeveiliging – naast andere ingrepen op het vlak van veiligheidsbeleid – renderen. Uit het veiligheidsbeeld van 2016 stellen we bijvoorbeeld vast dat het aantal woninginbraken en de autocriminaliteit in Menen, Lauwe en Rekkem daalden. Camera’s zijn niet zaligmakend, maar belangrijke delen van je openbaar domein met camera’s beveiligen, heeft sowieso een positieve impact op die criminaliteitscijfers”, besluit burgemeester Fournier.

Zie ook

Aangemaakt op: 26/04/2017