Noodopvang tijdens de laatste schoolweek

Gepubliceerd op Vrijdag 26 maart 2021

Op 24 maart besliste het overlegcomité dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Op 25 maart werd vervolgens beslist om ook de lessen in de vrije kleuterscholen alsook de kleuterscholen van het GO! te schorsen. In het stedelijk onderwijs kunnen kleuters wel naar de klas komen, voor hen zijn de lessen niet geschorst. Er wordt wel aan de ouders gevraagd om waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.

Na een gezamenlijk overleg met alle directies van het basisonderwijs, over de netten heen, werd beslist om de week voor de paasvakantie noodopvang te voorzien in de scholen zelf. Leerkrachten worden ingezet om deze noodopvang te organiseren. Dit gebeurt uiteraard volgens de bestaande draaiboeken, met aandacht voor de geldende veiligheidsmaatregelen. Het blijft de bedoeling om zo weinig mogelijk kinderen samen te brengen en enkel in nood kinderen op te vangen. De inschrijvingen gebeuren via de scholen zelf.

 Griet Vanryckegem, schepen van onderwijs: “Als schepen van onderwijs ben ik dankbaar voor de constructieve samenwerking in de crisiscel alsook in het scholenoverleg over de netten heen. Ik wil alle directies, leerkrachten en medewerkers die zich dagelijks op school inzetten, bijzonder bedanken. Onze scholen staan ook in moeilijke tijden paraat om in nood kinderen op te vangen.”

Noodopvang tijdens de Paasvakantie in organisatie van Stad Menen

Gisterenavond werd beslist om de speelpleinwerking in Menen, Lauwe en Rekkem te annuleren. Door het aantal besmettingen en het feit dat er onvoldoende ruimtes en monitoren zijn, is het niet mogelijk om conform de opgelegde maatregelen (bubbels van max 10 kinderen en 10m² per kind) de speelpleinwerking op een kwalitatieve manier te organiseren. Alle inschrijvingen worden automatisch geannuleerd met terugbetalingen. De terugbetalingen zullen worden uitgevoerd tegen 30 april 2021.

We beseffen ten volle dat veel ouders hierdoor in de problemen komen. We denken daarbij vooral aan mensen die een essentieel beroep uitoefenen of mensen die niet de mogelijkheid hebben om van thuis uit te werken. Daarom organiseren we tijdens de paasvakantie een noodopvang,” vertelt schepen van Welzijn Angelique Declercq.

De noodopvang is er in eerste instantie voor ouders die een essentieel beroep uitoefenen. De lijst van essentiële beroepen is te vinden via deze link. Er is een maximum capaciteit van 100 kinderen. Ook ouders die niet kunnen telewerken en geen oplossing hebben, kunnen inschrijven mits toevoegen van een attest van de werkgever. Indien plaatsen genoeg, kunnen ook deze kinderen in de noodopvang terecht. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen gaat de noodopvang door op 1 tot 3 locaties in de stad (school Blijdhove BULO, GBS Barthel Rekkem, Hoeve Delaere Lauwe).

Inschrijven kan via www.menen.be/noodopvang en met attest van de werkgever. We vragen in te schrijven voor zondag 28 maart om 22u00 zodat we een duidelijk zicht hebben op het aantal kinderen.

Wij kunnen enkel de opvang garanderen voor de mensen die een essentieel beroep uitoefenen. Voor mensen die niet kunnen telewerken en geen oplossing hebben kunnen we maandag pas uitsluitsel geven. We houden hierbij rekening met de vraag en de opvangcapaciteit die we hebben.

 Eddy Lust, burgemeester en schepen van jeugd: “Het blijven moeilijke tijden, maar het einde is in zicht. Steeds meer van onze inwoners kregen al een eerste prik in ons vaccinatiecentrum Park Ter Walle. Dat aantal zal de volgende weken alleen maar stijgen. Op 19 april hopen we de scholen weer te openen en zo perspectief te bieden aan alle kinderen in onze stad.”