Nieuwe zaal Park Ter Walle is af

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Woonbedrijf van de stad Menen slaagde er op een goed jaar tijd in een splinternieuwe polyvalente zaal in het Park Ter Walle te bouwen. Het gebouw dat ook als jeugdcentrum dienst zal doen moet een aantrekkelijke ontmoetingssite worden voor zowel jong als oud. Nog voor de zomer gingen de deuren van dit nieuwe complex open.

Meer dan jeugdcentrum

Multifunctionaliteit is het sleutelwoord. Het concept geeft naast alle jeugdwerkingen ook de stedelijke Jeugddienst een nieuwe stek. Het nieuwe gebouw dient niet alleen als jeugdcentrum: in het polyvalente gebouw kunnen muziekgroepen repeteren en tal van stedelijke evenementen georganiseerd worden. Ook events van andere organisaties of verenigingen kunnen erin terecht. Het volledige complex voldoet aan de strengste geluidsnormen, waardoor jaarlijks 12 fuiven mogen plaatsvinden.

Functioneel, duurzaam én toegankelijk

Het gebouw zelf bevat 2 niveaus, want de architect maakte gebruik van de natuurlijke glooiing in het park. Hierdoor komt het ‘gelijkvloers’ deels ondergronds te liggen. Het eerste niveau bestaat uit een grote polyvalente ruimte van 1000 m², 4 lokalen voor jeugdwerkingen, 2 kleedkamers voor buitensporten en natuurlijk ook de nodige ruimtes voor technische en sanitaire voorzieningen. Daarboven, op het tweede niveau, komen 4 kleinere polyvalente ruimtes, de burelen voor de stedelijke Jeugddienst, 3 repetitielokalen met berging en een sanitair blok.

Dankzij inspraak van de stedelijke toegankelijkheidsraad is het gebouw voor alle gebruikers even toegankelijk.Ook bij de keuze van de bouwmaterialen stond duurzaamheid voorop: lichtsensoren, rationeel waterverbruik, energie-efficiënt verwarmen, gevels met zonnewering… Het gebouw kost in totaal 2,4 miljoen euro.

Kortom, deze realisatie zal onze grensverleggende stad met organisatiegrage inwoners veel meer (adem)ruimte geven. Doe daarbij nog de plannen om de omgeving tot een waardevol stadspark te ontwikkelen en hét Park Ter Walle is af.

Zie ook

J. en M. Sabbestraat 163 A
8930
Menen
056 529 237
Nu gesloten
Alles weergeven
Aangemaakt op: 21/06/2017