Nieuwe waterleidingen voor Leiewerken

Gepubliceerd op donderdag 11 februari 2021

Om de dienstverlening te kunnen blijven verzekeren moet het Vlaamse drinkwaterbedrijf De Watergroep naar aanleiding van de grote Leiewerken in Menen grote aanpassingswerken uitvoeren. “Onder meer de toevoerleidingen moeten worden aangepakt. Meer dan 1 km nieuwe drinkwaterleiding en een grote onderboring van de Leie ter hoogte van de Grondwetstraat staan de komende maanden op het programma”, weet schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

Gefaseerde aanpak voor minder hinder

Gezien de noodzaak werkten de stedelijke diensten samen met De Watergroep en haar aannemer een 8-fasenplan uit, om zo de hinder van de doortocht door het centrum van Menen en de bijhorende wegomleidingen zoveel mogelijk te beperken.

Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose: “De werken van de 1ste fase aan de parking De Poel zijn al opgestart. De komende weken schuift de ploeg van aannemer Vereecke langzaam op richting Waalvest en Rijselstraat. Na de krokusvakantie zijn de fasen 3 tot en met  6 aan de beurt. Daarbij wordt eerst de Fabiolalaan gedwarst om dan langs de noordkant van de rotonde Waalvest tot aan de Rijselstraat de leidingen verder aan te leggen. Ten slotte moet ook de Rijselstraat gedwarst worden om aan te sluiten op de bestaande leidingen in het voetpad ter hoogte van het stadsmuseum ‘t Schippershof. De toegankelijkheid naar het ziekenhuis zal steeds gegarandeerd blijven.”

Binnenkort ontvangen alle omwonenden een brief met de details van de faseringen en de daarbij horende data, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De doelstelling is om nog voor de paasvakantie de werken af te ronden.

Schepen Roose: “De timing van de onderboring aan de Grondwetstraat ligt nog niet definitief vast. De wandelweg langs de Poel tussen de Waalvest en de Noordkaai blijft tijdelijk afgesloten voor alle gebruikers (zowel voetgangers of mountainbikers). De omheining naar het voetbalveld is er momenteel weg, want de aanleg en de gestuurde boring zal op deze voetweg uitkomen. Daarna zal het herstel van het pad aangevat worden.”

Rioleringswerken in Wahisstraat

“Daarnaast geef ik nog mee dat we bewust tijdens de kalmere krokusvakantie rioleringswerken in de Wahisstraat plannen, ter hoogte van huisnummer 115. De straat zal er tijdelijk in 1 richting georganiseerd worden. De omleiding loopt via de Ieperstraat, Guido Gezellelaan, Volkslaan en Bruggestraat”, aldus nog schepen Roose. “Gebruik makend van dezelfde omleiding zal er tijdelijk ook éénrichtingsverkeer zijn in de Ieperstraat aan de spoorweg, richting Geluwe. Met een kleine ingreep maken we de fietsoversteek vanuit het Wereldhof naar de Zandputstraat verkeersveiliger. Al deze werken zouden tegen het einde van de krokusvakantie afgewerkt zijn.”