Nieuwe stap in gefaseerde verbouwing CC De Steiger

Gepubliceerd op Donderdag 01 december 2022

“Nadat eerder het dak, de kleedkamers en de sportcafetaria werden gerenoveerd in de periode 2019-2021 staat nu ook de aanpak van de sportzaal achteraan ons CC De Steiger op het programma. Met de stad Menen zetten we immers verder in op het duurzaam ontwikkelen van ons patrimonium”, steekt Renaat Vandenbulcke, schepen van patrimonium onmiddellijk van wal.

De sportzaal Vauban in het gebouw van De Steiger is ondertussen al bijna 45 jaar oud. Daarbij komen ook de eisen van de Volleybal Liga: deze schrijven immers voor dat ieder team in de ereklasse dient te beschikken over een zaal met een vrije hoogte van 9m en dit terwijl de huidige zaal maar 7m hoog is. Schepen Vandenbulcke: “We lieten de verschillende verbouwmogelijkheden onderzoeken, zoals het speelveld en de tribunes verlagen of het dak aanpassen. Uiteindelijk werd beslist om een nieuwe sportzaal te bouwen op dezelfde plaats en dit met de nodige aandacht voor duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Het ontwerp voor de nieuwe zaal ligt in de handen van de Maatschap Lobelle-BCQ en kent volgende karakteristieken: de oppervlakte wordt vermeerderd van 1.240 m² naar 1.462 m². Er zal plaats zijn voor 950 toeschouwers, er komen 3 oefenvelden in de breedte naast het hoofdveld in de lengte en er wordt regelbare LED-verlichting geïnstalleerd. Vanzelfsprekend houdt het nieuwe ontwerp ook rekening met de toegankelijkheid van de zaal voor alle doelgroepen.”

Schepen van sport Kasper Vandecasteele: “We plannen de werken te starten na de huidige competitie en het is de bedoeling de eerste wedstrijd van het seizoen 2024-2025 in de nieuwe zaal te spelen. We bekijken met potentiële partners om één seizoen te overbruggen door elders te gaan spelen. Ook voor de andere sportclubs en scholen die de Vaubanzaal gebruiken, zoeken we een oplossing.”

“De gefaseerde verbouwing van het gebouw CC De Steiger was vanaf het begin van deze legislatuur voorzien binnen de investeringen in het meerjarenplan. De totale investering is begroot op 3,2 miljoen euro, waarvan 510.802 euro wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. De werken zelf worden uitgevoerd via ons Autonoom Gemeentebedrijf”, voegt schepen Vandenbulcke er nog aan toe.

“Ook de ingang, de hal, het cultuurcafé en terras van CC De Steiger worden aangepakt. Deze ingrepen plannen we tegelijk met de werken aan de sportzaal. Zo steken we de fijne cultuurbeleving en ruimte voor verenigingen binnen CC De Steiger in een nieuw jasje”, geeft een tevreden schepen van cultuur Griet Vanryckegem mee.

Burgemeester Eddy Lust besluit: “Ons Meense volleyteam blijft door zijn acteren op het hoogste niveau voor een positieve uitstraling zorgen. Het zet onze stad als sportstad nog meer op de markt. En dit tot zelfs in Europa door de deelname dit seizoen aan de Champions League.”

Sportzaal Vauban