Nieuwe spartelcursus voor 3-jarigen in zwembad 't bADhUIS

07 september 201905 oktober 2019

Een nieuwe spartelcursus start op zaterdag 7 september 2019. Het leren zwemmen gebeurt in 3 fasen. Fase 1: een zeer uitgebreide watergewenning. Fase 2: het aanleren van de 4 zwemslagen. Fase 3: het vervolmaken van de zwemslagen.

Aan het gedeelte watergewenning moet zeker evenveel aandacht besteed worden als aan het leren zwemmen zelf. Door een brede en grondige voorbereiding kan je later veel makkelijker de verschillende zwemslagen aanleren.

Net zoals de straat is het zwembad geen terrein voor een kleuter zonder toezicht. We tonen het zwembad met het peuterbad en het instructiebad waar de kinderen onder toezicht mogen spelen. We tonen ook het grote bad waar de kinderen zeker niet alleen in mogen!

De lessen worden gegeven door 2 ervaren lesgevers. 

De lessen zijn een voorbereiding op het volgen van watergewenning.
Al spelende leren de kinderen het zwembad kennen!

 • Waar kan en mag ik spelen?
 • Waar mag ik niet alleen naartoe?
 • Waar zijn de toiletten en de douches?
 • Mag ik lopen in het zwembad?

Dit zijn allemaal vragen waar de kleuter een antwoord op krijgt.
Op veel verschillende manieren leert de kleuter al spelende:

 • Vallen en opstaan in het water,
 • Drijven met alle soorten materiaal
 • Drijven zonder materiaal
 • Zich al stuwend met drijfmateriaal op gelijk welke manier voort te bewegen.
 • Zelf ontdekken met veel speelmateriaal.
 • De lesgevers maken een speeltuin in het water.
 • De kleuter leert ook, net zoals op school, omgaan met andere kinderen en de lesgevers, zonder mama en papa erbij.
 • De lessen zijn kleutergericht en spelen in op zijn leefwereld. Er wordt voldoende ruimte gelaten voor de inbreng van de kleuter zelf
 • Er wordt veel gespeeld en gesparteld.
 • De lessen worden gegeven door jongeren uit het zwemmilieu, onder leiding van een kleuterleidster die zelf zeer vertrouwd is met het zwemwater. Het lesprogramma werd uitgewerkt samen met de zweminstructeur van het zwembad.

5 lessen op:

 • zaterdag 7 september 2019

 • zaterdag 14 september 2019

 • zaterdag 21 september 2019

 • Zaterdag 28 september 2019

 • Zaterdag 5 oktober 2019

Telkens van 9 u tot 9 u 25

Meer info in folder