Nieuwe spartelcursus voor 3-jarigen in zwembad 't bADhUIS

24/03>21/04

Een nieuwe spartelcursus start op zaterdag 24 maart 2018. Het leren zwemmen gebeurt in 3 fasen. Fase 1: een zeer uitgebreide watergewenning. Fase 2: het aanleren van de 4 zwemslagen. Fase 3: het vervolmaken van de zwemslagen.

Net zoals de straat is het zwembad geen terrein voor een kleuter zonder toezicht. We tonen het zwembad met het peuterbad en het instructiebad waar de kinderen onder toezicht mogen spelen. We tonen ook het grote bad waar de kinderen zeker niet alleen in mogen!

Op veel verschillende manieren leert de kleuter al spelende:

  • Vallen en opstaan in het water
  • Drijven met alle soorten materiaal
  • Drijven zonder materiaal
  • Zich al stuwend met drijfmateriaal op gelijk welke manier voort te bewegen
  • Zelf ontdekken met veel speelmateriaal
  • De lesgevers maken een speeltuin in het water
  • De kleuter leert ook, net zoals op school, omgaan met andere kinderen en de lesgevers, zonder mama en papa erbij
  • De lessen zijn kleutergericht en spelen in op zijn leefwereld. Er wordt voldoende ruimte gelaten voor de inbreng van de kleuter zelf
  • Er wordt veel gespeeld en gesparteld

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op deze pagina.

Ontdek hier onze folder.

Sluizenkaai 78
8930
Menen
056 514 151
Nu open tss. 7u en 8u30 enkel kaarthouders
07:00 - 21:00 Tss. 7u en 8u30 enkel kaarthouders
Alles weergeven
Aangemaakt op: 27/02/2018