Nieuw: IVA ZORG MENEN

Zorg op maat

In het kader van de integratieoefening waarbij de Stad en het OCMW Menen intenser gaan samenwerken, besliste de OCMW-raad op 8 mei 2018 om een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) op te richten waarin de publieke zorgactiviteiten in Menen gebundeld worden. Dat IVA draagt de naam Zorg Menen en maakt deel uit en voert activiteiten uit in opdracht van het OCMW Menen.

Het IVA Zorg Menen volgt o.a. volgende diensten op: de woonzorgcentra Andante (Menen) en Ceres (Lauwe), de lokale dienstencentra Allegro (Menen) en Dorpshuis (Rekkem), de voorzieningen voor kortverblijf, nachtopvang, omkaderd en begeleid wonen (o.a. assistentiewoningen Moderato, serviceflats De Vlasblomme, woningcomplexen Nieuhof, Barracane en August Debunne), de thuiszorgdiensten en de zorg voor volwassenen met een beperking (De Pelikaan, erkend zorgaanbieder met dag- en woonondersteuning). Op 1 september 2018 werden de uitvoerende taken met betrekking tot bovenstaande diensten overgedragen aan het IVA Zorg Menen.

Met de bundeling van deze publieke zorgactiviteiten in Menen binnen een nieuw IVA Zorg Menen beoogt het stadsbestuur een continuïteit van de bestaande kwalitatieve zorgverlening. Bovendien kan het IVA op een vrij autonome manier verder inspelen op de nieuwe noden binnen de zorgsector.

Naar aanleiding van de oprichting van het IVA Zorg Menen, ontwikkelde de stedelijke Communicatiedienst een huisstijlbeeld ‘ZORG op maat in MENEN’ (zie boven), dat je gelinkt aan de eerder vermelde diensten zult opmerken. Dit beeld kwam tot stand vanuit het bestaande SAMEN DE STAD MAKEN-beeld, het beeld dat de integratieoefening tussen de Stad en het OCMW Menen vorm geeft.

MEER INFO

Patrick Plancke | Directeur IVA Zorg Menen | patrick.plancke@menen.be | 056 527 171