Naar school in Menen: aanmelden of inschrijven?

Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 in de basisscholen in Menen. Als je kind geboren is in 2017, dan kan je het voor het eerst inschrijven in een school. Kinderen die al naar school gaan, moet je niet opnieuw inschrijven. Tenzij je wil dat ze van school veranderen. Er zijn twee manieren om je kind in te schrijven: met of zonder digitaal aanmelden. We leggen je uit wat dit betekent en hoe het werkt.

Digitaal aanmelden

Aanmelden betekent dat je laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven. Omdat sommige geboortejaren of leerjaren van bepaalde scholen snel volzet zijn, garandeert een aanmeldingssysteem eerlijke en correcte inschrijvingskansen voor elk kind. Wie aangemeld is, heeft daarenboven voorrang op wie niet aangemeld is.

In Menen kan je je kind aanmelden voor deze scholen: Barthel, De Duizendpoot, Kameleon, De Kleine Prins, Ter Molen en De Wonderwijzer. Aanmelden gebeurt door het digitaal aanmeldingsformulier in te vullen op de website www.kieseenschoolinmenen.be.

Na de aanmeldingsperiode krijg je te horen aan welke school je kind is toegewezen. Je ontvangt daarover een brief waarmee je je kind kan inschrijven op school.

Bij de toewijzing aan een school wordt altijd rekening gehouden met je schoolvoorkeur(en). En met de voorrangsgroep waartoe je kind behoort: een broer of zus van een leerling van de school heeft voorrang op andere kinderen.

Praktisch: je kan je kind aanmelden voor bovenvermelde scholen van 15 februari tot 1 maart 2019 via www.kieseenschoolinmenen.be. Je ontvangt tegen 15 maart 2019 een inschrijvingsticket. Daarmee schrijf je je kind in de school in tussen 18 maart en 5 april 2019. Niet aangemeld? Dan moet je wachten tot 2 mei 2019 om je kind in te schrijven.

Gewoon inschrijven

Om je kind in te schrijven, ga je naar de school van je voorkeur. De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Bepaalde kinderen krijgen voorrang: zij mogen eerder inschrijven dan de anderen. Zo hebben broers of zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school voorrang op andere kinderen.

In Menen voorzien de vrije scholen deze inschrijvingsprocedure: Binnenhof (Charles Cappellestraat en Binnenhof), Blijdhove, Ons Kasteeltje (Kasteeldreef en Paradijs), Sint-Jansschool, Sint-Joris, De Stap en Vlam.

Praktisch: als je kind een broer of zus heeft in de school, kan je het in bovenvermelde scholen inschrijven van 15 februari tot 1 maart 2019. De andere kinderen kunnen later ingeschreven worden: van 18 maart tot 5 april 2019. Wie daarna nog niet ingeschreven is, moet dan wachten tot 2 mei 2019.

Goed om weten

  • Inschrijven kan tijdens de openingsuren van de school.
  • Neem voor de inschrijving de kids-ID of ISI+-kaart van je kind mee.
  • Als je kind een verslag voor buitengewoon onderwijs heeft, meldt dat aan de school.
  • Als de school de inschrijving van je kind weigert, dan ontvang je daarvan een document.

Meer info

www.naarschoolinmenen.be

De folder 'Basisscholenkaart 2019-2020 | Menen, Lauwe, Rekkem' kun je hier bekijken (klik hier)

Zie ook

Aangemaakt op: 14/02/2019