Molen De Goede Hoop krijgt grondige renovatie

Gepubliceerd op Woensdag 29 januari 2020
foto van de Molen De Goede Hoop

De iconische molen De Goede Hoop is aan een grondige restauratie toe. Om die restauratie in goede banen te leiden liet de stad een beheersplan opmaken. Dat beheersplan vormt de basis voor de restauratie en werd recent goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. “Hiermee krijgen wij als stad een mooie subsidie om dit waardevol stukje erfgoed in ere te herstellen”, vertelt een enthousiaste schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem.

“De molen De Goede Hoop staat als een baken aan de ingang van Menen. Reeds vele jaren zet het molencomité zich onbaatzuchtig in om de bijna 250 jaar oude molen elk jaar te laten draaien en bezoekers te ontvangen. Wij wensen de werking van het molencomité in de toekomst te bestendigen. Ook willen wij de molen blijven ontsluiten voor bezoekers en willen wij het beroep van molenaar in de kijker zetten. Vanuit de regionale erfgoedvereniging Zuidwest willen wij ook onderzoeken hoe we molenaars regionaal kunnen coördineren en versterken”, legt schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem uit.

73.600 EURO SUBSIDIES

De restauratie van de molen wordt in 2020 verder voorbereid en start in 2021. “De kostprijs voor die restauratie - inclusief opmaak beheersplan - bedraagt om en bij 117.000 euro. De stad maakt hierbij aanspraak op een subsidie van 73.600 euro (60.000 euro voor de restauratie en 13.600 voor de opmaak van het beheersplan). In het kader van het goedgekeurde beheersplan zijn er een aantal maatregelen rond beheer en onderhoud van de molen vastgelegd. Het beheersplan is geldig voor een periode van 24 jaar”, voegt schepen van Patrimonium Renaat Vandenbulcke er nog aan toe.

foto van de Molen De Goede Hoop