Met een burgerbudget is de burger aan zet

Gepubliceerd op Dinsdag 14 juli 2020

Heb jij een idee dat jouw wijk beter kan maken? Zou je graag een pop-up camping in je wijk zien? Of een buitenspeeldag voor kinderen (en ouders)? Of een verkeerscampagne? Stad Menen wil je helpen! De campagne ‘Burgerbudgetten’ geeft de regie aan de burger. De gekozen projecten krijgen financiële steun, zodat burgers hun goede ideeën kunnen realiseren. Wij zoeken projecten die duurzaam zijn, mensen samenbrengen, mikken op het welbevinden van de wijkbewoners… De komende vijf jaren wordt er in totaal 125.000 euro uitgetrokken om deze burgerprojecten te realiseren. Ieder jaar trekt het stadsbestuur een budget uit dat de burgers vrij kunnen besteden. Er zal een oproep plaats vinden in twee wijken van onze stad om projecten in te dienen. Elke Meense inwoner vanaf 12 jaar zal een project kunnen indienen voor zijn of haar wijk.

Welke wijken?

Onze stad werd opgedeeld in 10 wijken. Ieder jaar worden er twee wijken geselecteerd waar de burgerbudgetten gelanceerd worden. Het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld per wijk zal variëren afhankelijk van het inwonersaantal van die wijk.
We gaan van start met burgerbudgetten in de “Barakken” en “Rekkem Paradijs – Triloy”. Burgers en handelaars uit deze wijken houden zich dus best klaar en kunnen al nadenken welke projecten zij willen indienen. Voor de wijk ”Barakken” is er 12.000 euro beschikbaar in 2020, in “Rekkem Paradijs – Triloy” 11.000 euro.

Indeling wijken Aantal inwoners
Lauwe 5.870    
Menen Hogeweg en omliggende 1.593
Lauwe - Statiewijk – Tuinwijk 2.196  
Menen Noord-Oost   2.375
Barakken 3.166
Menen Tuinwijk 3.149
Menen Centrum 4.839
Rekkem Centrum - Dronckaert 2.266
Menen Dorp 4.874
Rekkem Paradijs – Triloy  2.980

 

Hoe?

Vanaf deze zomer zal iedere bewoner of handelaar uit de betrokken wijk een project kunnen indienen op ons digitaal platform. Een project kan maximum zoveel subsidie krijgen als wat er voor die wijk voorzien is.
Aan het einde van de zomer gaat een jury samengesteld uit burgers en ambtenaren met die projecten aan de slag. Deze jury kiest niet welke projecten er uiteindelijk goedgekeurd worden, maar zullen wel kijken of de projecten voldoen aan een aantal criteria. Zo komen levensbeschouwelijke of godsdienstige evenementen bijvoorbeeld niet in aanmerking. Ook commerciële, politieke activiteiten zullen door de jury niet toegelaten worden, net zoals fondsenwervingen. Wat kan dan wel? Innovatieve projecten die bijdragen tot een betere stad; daar zijn we naar op zoek. 

De burger beslist

Uiteindelijk is het niet de stad die zal beslissen welke projecten er kunnen uitgevoerd worden! Aan het einde van de zomer worden alle projecten die voldoen aan bovenstaande criteria, voorgelegd ter stemming aan de bewoners en handelaars van de betreffende wijk! Het project dat de meeste stemmen van zijn wijk kan binnen halen wordt geselecteerd en zal binnen het jaar gerealiseerd worden.    

Digitaal platform