Menen neemt stappen voor betere luchtkwaliteit

Gepubliceerd op Woensdag 10 juli 2024

Menen stapt in het project “Pure Cities”, een project dat als doel heeft de luchtkwaliteit in Belgische steden en gemeenten in kaart te brengen en te verbeteren. 

Het adviesbureau Airscan meet en analyseert gedurende een jaar de luchtkwaliteit en stelt op basis hiervan een specifiek actieplan voor de stad op. Het project wordt financieel gedragen door Belfius Bank en Belfius Investment Partners, voor wie het steunen van milieuprojecten één van de pijlers is van hun politiek van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

7 miljoen sterfgevallen

Klimaatverandering en luchtkwaliteit zijn twee nauw met elkaar verbonden onderwerpen. Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor de klimaatverandering maar heeft ook grote gevolgen voor onze gezondheid. Het veroorzaakt jaarlijks wereldwijd 7 miljoen voortijdige sterfgevallen en het verlies van 1,8 miljard werkdagen. Ziekten gerelateerd aan luchtverontreiniging vertegenwoordigen ook een belangrijke kost voor onze sociale zekerheid. Voor de EU wordt dit bedrag geschat tussen 330 en 940 miljard euro op jaarbasis.

Betrouwbare data

“Belgische steden en gemeenten hebben vaak geen betrouwbare gegevens over de luchtkwaliteit op hun grondgebied; ze beschikken niet over de budgetten, de vaardigheden en de technologie om die gegevens te verkrijgen”, vertelt Marie Godard, project manager bij Airscan. Daarom ontwikkelde ons bedrijf het project "Pure Cities" : een project waarbij expertise, technologie én financiële middelen gebundeld worden om de luchtkwaliteit in onze steden en gemeenten in kaart te brengen en te verbeteren. De kosten van het project worden volledig gedragen door Belfius.”

Schone lucht voor onze steden!

In dit project wordt eerst een diagnose gesteld van de luchtkwaliteit door het plaatsen van sensoren op strategische plaatsen in en rond de stad. De sensoren combineren kunstmatige intelligentie, cloud-technologie en mobiele toepassingen om een gedetailleerd beeld te geven van de luchtkwaliteit in de stad. 

De diagnose laat toe van de belangrijkste verontreinigende stoffen zoals fijnstof en stikstof dioxide in de lucht te identificeren. Aan de hand hiervan stellen we een specifiek actieplan op om – indien nodig – de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De uitvoering van deze acties is een samenwerking tussen de experts van Airscan en de milieu- en mobiliteitsdiensten van de stad. Maar ook de inwoners worden gesensibiliseerd en geïnformeerd om zo samen de transitie naar een duurzame en gezonde stad te maken. 

Na twaalf maanden van monitoring volgt er een eindverslag met conclusies en aanbevelingen voor de toekomst.

Over Airscan

Airscan is een spin-off van het klimaatadvies bureau CO2 Logic en heeft als missie de gezondheid, welzijn en duurzaamheid van onze maatschappij te verbeteren. Ze doet dit door meting en verbetering van luchtkwaliteit in de binnen- en buitenlucht. Airscan beschikt hiervoor over diepgaande expertise en innovatieve technologieën. Airscan werkt steeds volgens het principe van ‘Business at the service of people and planet, not the other way around’. 

www.airscan.org