Menen kiest leverancier voor 620.000 euro speel- en beweegtoestellen

Gepubliceerd op vrijdag 22 januari 2021

De kogel is door de kerk. Na een aanbestedingsprocedure is de firma EIBE aangesteld om de komende 4 jaar onze vaste partner te worden bij het vernieuwen van onze speel- en beweeginfra. “Het is de bedoeling dat de Stad Menen de komende periode 620.000 euro investeert in het vernieuwen en aanleggen van speeltuinen”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

Een werkgroep uit de Stad Menen is al een zestal maanden ijverig bezig met het opstellen van het bestek en het beoordelen van de verschillende offertes die binnenkwamen. Uniek aan deze procedure was dat we een groot deel van de beoordeling lieten gebeuren door de burgers zelf, waaronder 50% schoolgaande kinderen uit Groot-Menen. De 5 leveranciers moesten in hun offerte 3 voorgeschreven, semi-fictieve casussen invullen en dit staven aan de hand van een filmpje.

“Het was van essentieel belang dat kinderen, jongeren en deskundigen ook hun stem konden geven aan de in hun ogen beste aanbieder”, zegt schepen Patrick Roose. “In eerste instantie was het de bedoeling om 25 ‘deskundigen’ en 25 schoolgaande kinderen samen te brengen in Park Ter Walle om integraal alle voorstellingen te kunnen volgen. Door de tweede coronagolf zijn we heel snel moeten omschakelen naar een digitaal alternatief, dat we intern vonden via ons platform samen.menen.be. Zo was de participatie alsnog mogelijk.”

En nu? “Ondertussen hebben we via diezelfde werkgroep een prioriteitenlijst opgesteld om te bepalen welke speelterreinen we in 2021 zullen aanpakken in Menen, Lauwe & Rekkem. Dit hebben we gedaan aan de hand van inspectieverslagen van de huidige toestellen die in onze stad staan. Maar we hebben ook een demografische studie gedaan om te zien waar er bijvoorbeeld veel kinderen wonen en waar er nog geen ontspanningsmogelijkheden zijn in de publieke ruimte”, gaat schepen Roose verder.

De stad Menen zit binnenkort samen met de nieuwe leverancier om de nieuwe projecten de bespreken. Bedoeling is om per project ook de buurt inspraak te geven.