Menen doet warme oproep aan andere steden voor waardig wonen

“De afgelopen tijd merken we dat lokale besturen van andere steden en gemeenten én zelfs centrumsteden actief mensen in onze stad huisvesten. Het gaat vaak over kwetsbare mensen die mogelijks in huurwoningen terecht komen die onvoldoende kwaliteit bieden. Daarom sturen wij nu een brief naar die steden en gemeenten met de uitdrukkelijke vraag voortaan eerst onze diensten te raadplegen alvorens de mensen zomaar de eerste de beste huurwoning te laten betrekken”, zegt een bezorgde schepen van Wonen Tom Vlaeminck.

PROBLEMATIEK SITUEREN

Op 1 oktober 2016 werd in Menen, in het kader van het dossier Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) ‘Kwalitatief wonen in de Grensstreek’ Mesen, Wervik en Menen, een praktische werkgroep Wonen opgericht. Die multidisciplinaire werkgroep bestaat uit meerdere actoren zoals het OCMW, de stad Menen, het CAW, de renovatiecoach en de Woonclub. De werkgroep Wonen ontstond vanuit de vaststelling dat er nood was aan een structurele inbedding van zo’n werkgroep waar concrete dossiers en actuele (woon)beleidsitems besproken worden.

Schepen Vlaeminck: “Binnen deze werkgroep stelden wij een grote toestroom van nieuwe inwoners vast vanuit andere steden en gemeenten. Het gaat om kwetsbare mensen die samen met het lokale bestuur uit de gemeente waar ze verblijven op zoek zijn naar een woning in Menen. Meestal worden wij niet gecontacteerd en kunnen wij bijgevolg niet voldoende informeren over de kwaliteit van de huurwoning die zij op het oog hebben. Het gevolg is dat er voor die mensen lukraak woningen worden gehuurd in Menen. En laat net dat nu één van onze belangrijke betrachtingen zijn: zo goed en zo vaak mogelijk waken over èn de bezettingsnorm èn de kwaliteit van huurwoningen.”

BRIEF VOOR OVERLEG EN SAMENWERKING

Vandaar dat vanuit de werkgroep Wonen (namens de stad en het OCMW Menen) een suggestiebrief werd verstuurd naar 150 besturen (gemeenten en OCMW’s) van andere steden en gemeenten met een warme oproep steeds vooraf contact op te nemen met de medewerkers van de stad en het OCMW Menen.

“Samen kunnen we er zo voor zorgen dat kwetsbare gezinnen voldoende geïnformeerd worden over de kwaliteit van de woning die ze willen huren. We moeten absoluut vermijden dat huurders terecht komen in woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en die te klein zijn. Dit is een verantwoordelijkheid van alle betrokken openbare besturen. Daarom dat samenwerking en overleg hier van levensbelang is”, onderstreept OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke het belang van dit schrijven.

Aangemaakt op: 13/03/2018