Nieuws - meest bekeken

17/05

In de vijfde editie die doorging op vrijdagavond 25 mei 2018 liepen 1300 lopers door onze stad voor de Grensloop. Dit jaar kijken we dan ook reikhalzend uit naar de zesde editie van de Grensloop Menen die doorgaat op vrijdag 17 mei 2019. Inschrijven kan online vanaf 6 maart 2019. Geniet van een 'vroegboekkorting' tot en met 22 april!

“Doelstelling nummer 98 in onze ambitienota luidt als volgt: de openingsuren zullen geëvalueerd worden. Bepaalde diensten zullen beter toegankelijk gemaakt worden voor werkenden en studenten. Daarom pakken we vanaf januari 2014 met nieuwe openingstijden uit”, weet burgemeester Martine Fournier.

Mirom Menen probeert ten alle tijde de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking aan te bieden. Na de invoering van Diftar en de opening van het nieuwe recyclagepark gelegen in de Nijverheidslaan in Gullegem werd er beslist om de openingsuren onder de loep te nemen. Er werd gestreefd om zoveel mogelijk uniformiteit toe te passen ind e openingsuren en op vraag van de gemeenten de zaterdagnamiddag langer open te blijven.

INFRABEL, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn L69 (Y Kortrijk-West – Poperinge) en dit tussen de vertakking Kortrijk-West en Wervik. Ook Menen ligt langs die spoorlijn, dus waren onze overwegen ook (om beurten) even dicht voor werkzaamheden. Ondertussen zijn de overwegen in de Ieperstraat en de Hogeweg terug open voor alle verkeer. De Ch. Cappellestraat wordt terug opengesteld dinsdagavond 6 juni vanaf 20u.

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De stad Menen investeerde in nieuwe AED-toestellen én bood gratis opleidingen aan geïnteresseerde inwoners. Daarom werd de stad Menen nu ook officieel als 'Hartveilige Gemeente' erkend.

09/09

Om technische redenen werd begin september door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beslist de planning van de werken aan de A19 en dus ook de verkeersregeling (met onder andere het afsluiten van op- en afritten) aan te passen vanaf 10/9 tot het einde van de werken, voorzien half november.

De nieuwe catalogus van de Meense bibliotheek vind je via de knop op de website www.bibliotheekmenen.be. Deze webcatalogus biedt nu nog meer mogelijkheden: meer info over de materialen, afbeeldingen, krantenartikels...

Een ei is een belangrijke bron van eiwitten, vitaminen en mineralen. Toch werd in 2003 in delen van de stad Menen het advies gegeven geen eieren van eigen kippen te consumeren. Metingen toonden immers aan dat eitjes in dit deel van de stad te hoge gehalten dioxines en PCB’s bevatten. Maar hoe is de situatie vandaag? Een nieuw eierenonderzoek brengt nu duidelijkheid.

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden.

Ereburger Willy Spillebeen wordt op 30 december 2012 tachtig jaar. U wordt uitgenodigd op de huldiging op vrijdag 21 december 2012.