Nieuws - meest bediscussieerd

Stadsvernieuwing realiseren met en voor de inwoners van de stad Menen i.s.m. intercommunale Leiedal. Of anders gezegd: samen de stad ontwerpen. Het masterplan Leieboorden – dat het Menen van morgen moet dirigeren – zal ook vanuit de bevolking vorm krijgen. Dus zetten de stad Menen en Leiedal hoog in op participatie en communicatie.

2 reacties

“Om de grote lijnen voor de verdere, ruimtelijke ontwikkeling van onze stad Menen vast te leggen, hebben we beslist om samen met de intercommunale Leiedal een masterplan op te maken. Stadsvernieuwing realiseren met en voor onze inwoners onder deskundige begeleiding lijkt ons een boeiend uitgangspunt”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Mieke Syssauw.

2 reacties

Begin oktober werd een nieuwe spiegelafstelplaats op het transportcentrum LAR in Rekkem geopend. Op spiegelafstelplaatsen kunnen vrachtwagenchauffeurs de spiegels van hun voertuigen correct afstellen. Dat vergroot de zichtbaarheid en is belangrijk om dodehoekongevallen, vooral met fietsers, te vermijden.

26/11

Maandag 26 november komen de gemeenteraadsleden bijeen in de raadzaal van het Stadhuis, Grote Markt 1 in Menen. De vergadering start gewoontegetrouw om 19:00. Hier vind je de toelichtingsnota en kun je ook een virtueel bezoek brengen aan de raadzaal.

Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 in de basisscholen en de secundaire scholen in Menen. Hier vind je meer info met onder meer de startdata van de verschillende inschrijfperiodes.

De saneringsmaatregelen op het vlak van de stofbeheersing, opgelegd door de Milieu-inspectie, zijn niet zonder effect gebleven. De dioxineverontreiniging in Menen is er duidelijk op verbeterd in vergelijking met de situatie in de jaren ’90, hoewel er periodiek nog verhoogde waarden optreden

Het 1ste vernieuwde nummer van 2019 van ons stadsmagazine LEIEDRAAD staat online. Lees hier ons januarinummer en bekijk ook de activiteitenagenda UiT in MENEN en het Steigernieuws (info van ons CC De Steiger) achteraan het stadsmagazine. Volgende week krijgen alle inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem een exemplaar in de brievenbus.

25/06

Maandag 25 juni komen de gemeenteraadsleden bijeen in de raadzaal van het Stadhuis, Grote Markt 1 in Menen. De vergadering start gewoontegetrouw om 19:00. Hier vind je de toelichtingsnota en kun je ook een virtueel bezoek brengen aan de raadzaal.

De eigenaar van een leegstaand handelspand kan zich nu inschrijven op de stedelijke database ‘OnderMenen’. Zo stelt hij zijn pand aan een lage gebruiksvergoeding ter beschikking van beginnende ondernemers.

Zondag 2 april 2017 is opnieuw Wereld Autisme Dag (WAD). In de periode rond deze dag vinden er wereldwijd allerlei evenementen en initiatieven plaats die meer begrip en respect creëren voor mensen met autisme en hun directe omgeving. De Meense bibliotheek plaatst aan de balie een stand met allerlei materialen rond het thema.