Nieuws - meest bediscussieerd

Stadsvernieuwing realiseren met en voor de inwoners van de stad Menen i.s.m. intercommunale Leiedal. Of anders gezegd: samen de stad ontwerpen. Het masterplan Leieboorden – dat het Menen van morgen moet dirigeren – zal ook vanuit de bevolking vorm krijgen. Dus zetten de stad Menen en Leiedal hoog in op participatie en communicatie.

2 reacties

“Om de grote lijnen voor de verdere, ruimtelijke ontwikkeling van onze stad Menen vast te leggen, hebben we beslist om samen met de intercommunale Leiedal een masterplan op te maken. Stadsvernieuwing realiseren met en voor onze inwoners onder deskundige begeleiding lijkt ons een boeiend uitgangspunt”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Mieke Syssauw.

2 reacties

Stad en OCMW gaan voor de periode juli, augustus op zoek naar jobstudenten. Er zijn vacatures voor administratief assistenten, arbeiders bij de technische dienst, werkvrouwen/werkmannen (schoonmaak), hulpbegeleiders woonondersteuning in de gehandicaptenzorg, 1 keukenhulp WZC Andante en 1 chauffeur dienst thuis- en ouderenzorg.

Eén achtste van de wereldbevolking lijdt honger en dat aandeel blijft al jaren schokkend stabiel. Daarom voerde 11.11.11 het voorbije najaar campagne rond ‘voedselverspilling’. Weet u dat, terwijl 840 miljoen mensen honger lijden, er wereldwijd 1/3 van het voedsel wordt verspild? Dat moet veranderen.

26/05

In kader van de week van de opvoeding (16-23 mei) organiseert het Netwerk Gezinsondersteuning opnieuw de Gezinshappening.

AZ Delta. Dat wordt de naam van het nieuwe ziekenhuis, dat ontstaat uit de samensmelting van het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen en het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare. Met de baseline ‘Uw ziekenhuis’ wil men vooral de betrokkenheid van de patiënt benadrukken.

Op zondag 12 maart 2017 trekt de 41ste carnavalsstoet vanaf 14:45 door de centrumstraten van Menen. Het einde is voorzien rond 17:11. De organisatie van deze manifestatie, die jaarlijks duizenden bezoekers lokt, is in handen van het Stadsbestuur.

Ook in 2018 gonst het opnieuw van de bedrijvigheid in CC De Steiger. Nu het cultuurseizoen ’17-’18 over halfweg is, maken we graag de balans op van het afgelopen najaar en blikken vooral vooruit naar wat de komende maanden nog komt.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Brussel, en het verhogen van de terreurdreiging naar het hoogste niveau door de federale overheidsdiensten, heeft het stadsbestuur op vraag van de politiezone Grensleie beslist om de Grensstraat fysiek af te sluiten.

Deze herfstperiode worden opnieuw bladkorven geplaatst in de buurt van openbare groenzones. De korven hebben als doel het aantal bladeren op straat en voetpad te verminderen en daardoor onder andere het verstoppen van rioolkolken en slip-/uitglijdgevaar te voorkomen.