Meens bijenplan klaar

Gepubliceerd op Vrijdag 04 juni 2021

In gans België zijn er 403 verschillende bijensoorten waargenomen. In Menen zijn er 95 soorten geteld. Daarmee staat Menen op de 12de plaats in West-Vlaanderen. Dat zijn aardige cijfers. Helaas zijn er ook veel verontrustende gegevens over bijen. Heel wat soorten worden bedreigd. Bestuiving als ecosysteemdienst - van zeer groot belang in natuur, landbouw en economie - is geen evidentie meer.

Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose: “Daarom heeft stad Menen nu een bijenplan klaar. Het bevat de acties uit het recente verleden die de populaties moesten versterken. Het plan laat ook zien in welke richting toekomstige acties zullen verlopen. Concreet wil Menen op meerdere manieren en op uiteenlopende plaatsen voedsel aanreiken. Het gaat over gazons die plaats maken voor nectar houdende bloemen (zoals aan het zwembad, de parking AZ Delta, de Koninginnetuin) of gras dat extensief beheerd wordt. MaaiMeiNiet, de actie van Knack, waaraan de stad heeft deelgenomen, heeft volgens de Vlaamse Imkersbond alvast tot aanzienlijk meer stuifmeel geleid. Verder gaat het ook over extra bomen (zie tuin politiecommissariaat, Snoezelbos…) en geveltuinen (zie lopende actie, met o.a. webinar van Lieve Zusjes, Stoere Broers). Dat is een duidelijke koers. De komende jaren gaat Menen op die weg verder.”

Voor de honingbij en de imkers ging Menen op zoek naar een plek waar voldoende voedselbronnen kunnen worden aangeboden, zodat de concurrentie tussen honingbij en wilde bij kan worden afgevlakt. Menen nodigt daarom de imkers uit om hun kasten op de begraafplaatsen te installeren.

“Ten slotte is er in het bijenplan ook aandacht voor sensibiliseringsacties. De stad zal onder meer materiaal aanleveren aan lagere scholen om bijenhotels te bouwen. De stad zal ook in de toekomst zijn bijenvriendelijke acties als uitnodigingen aan de burger presenteren, zodat de bijen ook op privé terrein meer bloemen, geveltuinen en bomen zullen vinden. Nu, tijdens de Week van de Bij bijvoorbeeld, liggen er gratis bijenvriendelijke zaadmengsels op de Menenaars te wachten bij de bakkers”, besluit schepen Roose.